"Česká republika"

K výměně středočeských poslanců

7/11/2012 -

Tisková zpráva

předsedy Oblastního sdružení ODS Kolín MUDr. Milana Cabrnocha
a předsedy Místního sdružení ODS v Kolíně Martina Smetany

Tři poslanci, zvolení na kandidátce Občanské demokratické strany ve Středočeském kraji, se vzdali svého mandátu. V souladu se zákonem nastupují na jejich místo náhradníci z této kandidátky.

Jedním z těchto kandidátů je Mgr. Roman Pekárek z Kolína, který je třetím náhradníkem na kandidátce ODS v Středočeském kraji. Pro tento postup není rozhodující, zda zvolený náhradník je či není členem Občanské demokratické strany.

S panem magistrem Pekárkem bude, jak uvedl během tiskové konference předseda ODS RNDr. Petr Nečas, dále jednat vedení Občanské demokratické strany a jejího poslaneckého klubu.

Týden Milana Cabrnocha

6/11/2012 -

V pondělí 5. listopadu Milan Cabrnoch po dopoledních pracovních schůzkách zahájí seminář Centra zdravotně-sociálních studií Vysoké školy CEVRO Institut na téma „Sociálně právní ochrana dětí“.

Večer odletí do Bruselu, aby se zde v úterý zúčastnil zasedání výborů pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a pro zaměstnanost a sociální věci. Také promluví na Skupině pro podporu demokracie a koordinaci voleb, jejíž členy bude informovat o průběhu parlamentních voleb v Gruzii.

Středu a čtvrtek věnuje pracovním setkáním v Praze, mimo jiné se sejde s novináři na téma gruzínských voleb a sportu zdravotně postižených. V pátek se bude věnovat přípravě na nadcházející výjezdní zasedání Evropských konzervativců a reformistů.

Vystoupení na 23. Kongresu ODS v Brně

4/11/2012 -

Proč prohráváme?
Nevystupujeme jako společenství osobností, které lidé uvěří, že mohou řídit jejich stát.
Nedržíme při sobě, naopak do sebe surově kopeme při každé příležitosti.
Nevedeme otevřenou soutěž myšlenek a řešení, ale záludné osobní souboje.
Neřešíme své spory demokraticky uvnitř strany, nýbrž v médiích.

Výsledek krajských voleb
Krajské volby jsme prohráli, protože ztrácíme důvěru voličů.
Nevyužili jsme příležitost silné vládní koalice a neudělali reformy, které jsme slibovali.
Změny, které jsme udělali, jsme nedovedli vysvětlit.
ODS je hlavní vládní silou a nese odpovědnost za vládnutí.
Na návrh Petra Nečase jsme zvolili vedení strany, které záhy splynulo s vládou.
Předseda vlády a ministři logicky hájí svoji práci: neobhajují program ODS, ale vládní kompromis.
Chybí osobnost, která by jasně a srozumitelně prosazovala politický program ODS a jeho priority tak, aby je lidé uměli odlišit od vládního koaličního kompromisu. Takovou osobnost v ODS nutně potřebujeme.
Neseme odpovědnost za reformní vládu, která chce snížit deficit státního rozpočtu.
Přitom jsme již na začátku předali TOP09 všechny resorty, ve kterých se dá strukturální reforma udělat.
Sto miliard nemůžeme ušetřit jinde, než v mandatorních výdajích. Návrhy reforem musí přijít z MPSV a MZ a to se zatím nestalo - a už se nestane!

Práce odborných komisí ODS
Práce odborných komisí by měla být základem pro odborný věcný obsah politické práce Občanské demokratické strany.
Sám pracuji ve třech odborných komisích. Komise nepracuji dobře.
Předsedou sociální komise je mimořádně vytížený předseda poslaneckého klubu, na práci pro komisi nemá čas. Předsedou zdravotní komise je kandidát na prezidenta a plně s věnuje své kandidatuře. Předsedou komise pro vnitřní věci ODS je předseda strany a předseda vlády, který na práci pro komisi už vůbec nemá čas.
Výsledky práce v odborných komisích se nepromítají ani do rozhodování uvnitř ODS, ani do rozhodování v Parlamentu.

Krátce k takzvané kauze “IZIP koalice” a neblahým následkům chybného politického rozhodnutí

Kauzu IZIP koalice odstartoval na regionálním sněmu Středočeské ODS v Kladě Petr Bendl během svého usilování o obhájení místa předsedy regionu.

Dnes už nepotřebují vysvětlení této mediální kauzy ani ti méně chápaví.

Systém elektronických zdravotních knížek VZP, průkopnický a ve světě i v Evropě oceňovaný systém sdílení informací o zdraví, posilující práva občana - pojištěnce - pacienta, byl zničen nekvalifikovaným a neodůvodněným politickým rozhodnutím. Rozhodnutím některých z vás.

Politickým rozhodnutím jste zničili systém, který sloužil čtvrtině občanů naší země. Systém, který sloužil především občanům a byl infrastrukturou pro pravicovou reformu zdravotnictví.

Zničili jste systém, který byl plně funkční, nikdy ani na chvíli nekolaboval jako evidence motorových vozidel provozovaná státem. Přidali jste se k těm, kterým vyhovuje současné bezbřehé plýtvání penězi zdravotního pojištění v naprosto neprůhledném prostředí.

Zničili jste systém, postavený na svobodné volbě občana, narozdíl od státem vnucovaných a tedy zákonitě odmítaných SKaret.

Zničili jste systém, který nestál ani korunu ze státního rozpočtu, ani korunu z peněz, určených na zdravotní péči.

Zničili jste sytém, který byl velmi levný, rozhodně levnější než všechna další řešení, která zcela jistě brzy přijdou. Roční náklady na jednu zdravotní knížku byly srovnatelné s měsíčními poplatky za běžný účet v bance a nižší než měsíční koncesionářské poplatky za takzvaně veřejnoprávní rádio a televizi.

Média šokují veřejnost zprávami o škodě, která vznikla. Nevznikla však tím, že dva a půl milionu pojištěnců VZP mohli deset let využívat výhody zdravotních knížek. Škoda, a velká, vnikla, když ministr svým politickým zásahem tyto služby zmařil. A ještě větší škoda vznikne, až bude naše vláda nakupovat podobný systém znovu, nyní však již ze státního rozpočtu.

Poškodili jste VZP, která se zdravotními knížkami ztrácí svou dočasnou výhodu před ostatními pojišťovnami. Dnes VZP zdravotní knížky nemá, zatímco ostatní pojišťovny již začínají IZIP napodobovat a zdravotní knížky v primitivní formě nabízí. Není překvapením, že pojištěnci od VZP opět odchází.

Otevřením kauzy IZIP koalice jste nahráli Leoši Hegerovi a především TOP09 v jejich snaze o ovládnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny, dali jste jim argument proti jejímu současnému vedení.

Proč potřebuje Heger ovládnout VZP? To je jednoduché.
Potřebuje její, tedy vlastně naše peníze, pro plnění svých politických slibů.
Je snadné vyhovět nemocnicím a zvýšit jim platby z pojištění, když ovládáte VZP a ona se nebrání.

Je snadné šetřit ve své kapitole státního rozpočtu a přenášet náklad na pojištění, pokud ovládáte VZP - jako se to stalo s miliardou za očkování v roce 2011.
Je snadné slíbit stávkujícím lékařským odborům zvýšení platů, pokud ovládáte VZP a ona se nebrání.

Nahráli jste Leoši Hegerovi a TOP09 možnost utratit miliardy ze státního rozpočtu a evropských fondů na vytváření systému, který zdánlivě IZIP kopíruje, ale ve skutečnosti bude sloužit více nemocnicím, než pacientům. A bude mnohem, mnohem dražší. První veřejná soutěž již byla vypsána!

Je tady mezi vámi někdo, kdo věří, že stát či VZP dovede provozovat služby elektronické komunikace lépe a levněji než malá česká soukromá společnost?
Společnost IZIP a.s. je od srpna 2011 ovládána VZP, dva ze tří členů představenstva jsou zaměstnanci VZP, společnost nemůže bez souhlasu VZP udělat ani krok. Systém zdravotních knížek IZIP je však definitivně zmařen.

Jsem si jistý, že elektronické zdravotní knížky jsou správným pravicovým řešením, které do moderního zdravotnictví patří. Jsem hrdý na to, že jsem byl dvanáct let u toho, když u nás jako v první evropské zemi vznikaly.

MUDr. Milan Cabrnoch
Brno, 3. listopadu 2012

Stop nationalized health insurance

23/10/2012 -

Leoš Heger (TN: the Minister of Health) complains that Ministry of Health is not a manager of the VZP (TN: the Czech largest state-run insurance company). And he is right! A health insurance company has to be independent on the government. Its task is to protect interests of insurees.

In the year 1991, shortly after the Velvet Revolution we transformed the socialist health care system, socialist form of health insurance to public health insurance. Instead of centrally planned health care financed by state budget and governed by Minister we introduced an European healthcare built on compulsory public health insurance which is run by independent health insurance companies regulated by public law.

Health insurance companies are governed by a high authority, the Board of Directors whose members are nowadays mainly politicians. But it has not always been like that. The Insurance Company’s Board of Directors was previously formed by representatives of insurees, employers and state in proportion 10:10:10.

The Minister David Rath was the only one who enforced stout politicization of the Board of Directors of the VZP. According to the Rath´s proposal, the members of the Board of Directors are nowadays elected by Chamber of Deputies in the same proportion as represented political parties in the Chamber of Deputies. The 20 members of the Board of Directors therefore represent a minimization of Chamber of Deputies in proportion 1:10. The rest of the members, the representatives of state, are appointed by the government. While the members were previously health insurance professionals nowadays they are mainly politically profiled deputy assistants. Nowadays due to the distribution of departments in the government the members of the Board of Directors are mainly represented by the political party TOP09.

It is not correct that the Minister has a possibility to control the VZP. Except mentioned David Rath who absolutely gained control over the company thanks to his assistant Vladimír Dryml and administrator Antornín Pečenka it has never worked like that before. It is not true that each Minister previously used to have “his own” person in the management of the Board of Directors of the VZP. It is important to remind, that each member of the Board of Directors is obliged to function independently and on behalf of the insurance company and its insurees. The VZP and other insurance companies are not any kind of state authority which is supposed to search for reserves but they are supposed to represent insurees and buy for them quality and cheap health care.

Finally, I would like to warn against the fact that a Minister has a possibility to control the VZP or any other insurance company. I also warn against nationalized health insurance, against dropping European model of publicly administered health insurance which is independent on a state.

Ovládne Heger VZP?

23/10/2012 -

V článku MF Dnes v pátek 19. října 20120 opakuje náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek tezi, kterou již před několika dny použil pan ministr Leoš Heger v rozhlase, a sice že údajně po dvaceti letech poprvé nemá ministr zdravotnictví ve vedení VZP ČR svého člověka. Tato teze je naprosto nepravdivá.

V letech 1994 až 1997 jsem pracoval jako ředitel odboru zdravotního pojištění na ministerstvu zdravotnictví. V roce 1998 jsem byl náměstkem ministryně Roithové a mezi mé odpovědnosti patřilo mimo jiné i veřejné zdravotní pojištění. V té době byli ministry zdravotnictví pánové Rubáš a Stráský, potom paní Roithová. Předsedou Správní rady VZP byl po celé toto období JUDr. Richard Schwarz. Pan Schwarz rozhodně nebyl “člověkem” Luďka Rubáše, Jana Stráského či Zuzany Roithové. Spory mezi MZ a VZP byly přinejmenším stejně ostré, jako je tomu dnes.

JUDr. Schwarz byl předsedou Správní rady VZP ČR i v době, kdy byli ministry Ivan David, Vladimír Špidla, Bohumil Fišer, Marie Součková, Jozef Kubinyi, Zdeněk Škromach a David Rath. Jsem si jist, že ani jeden z těchto ministrů nemohl pokládat pana Schwarze za “svého člověka”.

Jediným ministrem, který ovládl VZP, je David Rath. Nedosáhl toho však tím, že by dosadil “svého člověka” do správní rady. Rath ovládl VZP vyhlášením nucené správy, kdy prostřednictvím svého náměstka Vladimíra Drymla ustanovil nuceným správcem Antonína Pečenku.

V případě vyjádření pana ministra Hegera, opakovaného jeho ambiciozním náměstkem Petrem Noskem, je přání otcem myšlenky. Ano, pan ministr by očividně rád ovládl VZP. Tento varovný příklad odhaluje, jak silné jsou politické zájmy TOP09 ve VZP a potvrzuje, že mnohé z toho, co se kolem VZP dělo a děje, je součástí právě vrcholícího boje za politické ovládnutí ze zákona na vládě a na politických stranách nezávislé veřejnoprávní instituce.

Ovládnutí VZP je pro ministra zdravotnictví jistě mimořádně lákavé, je to však současně velmi nebezpečné pro pojištěnce. Hrozí totiž, že ministr použije peníze pojištěnců, které VZP spravuje, na zaplacení svých politických slibů (například slibu na zvýšení platů lékařů) nebo na pokrytí potřeb svého resortu, když se mu nepodaří získat peníze ze státního rozpočtu (podobně jak v nedávné minulosti přesunul náklady na očkovací látky ze státního rozpočtu právě na pojišťovny).
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt