"Česká republika"

eHealth Days 2012

22/10/2012 -

Ve dnech 16. a 17. října 2012 se v Brně konaly tradiční eHealth Days. Účastníci měli možnost vyslechnout mnoho prezentací, ať už technických řešení, anebo analýz některých projektů eHealth. Sešlo se zde mnoho zástupců technologických firem, reprezentanti zdravotnických zařízení, i zástupci pacientů, pojišťoven i ministerstva zdravotnictví.

Milan Cabrnoch, který vystoupil v závěru prvního přednáškového dne, zasadil české eHealth do evropského kontextu. Popsal situaci České republiky i celé Evropy, kterou charakterizuje stárnoucí populace, krize důvěry ve veřejné rozpočty, zvýšená mobilita osob a informační technologie, které s sebou nesou vyšší informovanost občanů a tedy i pacientů. To vše mění rovnováhu společnosti.

Milan Cabrnoch zdůraznil: „Je třeba, aby společnost dosáhla shody na tom, co od eHealth i od samotného zdravotnictví očekává. Vnucené řešení nic dobrého nepřinese, nepřijmou ho lékaři ani pacienti. Osobně vnímám jako nezbytný krok ke změnám přenesení těžiště zdravotnictví od léčení ke zdraví a od lékařů k pacientům.“

To ale vyžaduje transformaci systému, který v tuto chvíli k potřebným změnám nijak nemotivuje. eHealth je jedním z prostředků, které mohou pomoci zdravotnictví změnit, ale rozhodně není samotným cílem změn.

Na eHealth Days vystoupil také náměstek ministra zdravotnictví ing. Petr Nosek s obranou silně kritizovaného zadání veřejné soutěže pro systém elektronického zdravotnictví v ČR. Otevřené kritice se nevyhnul ani v Brně, neboť zadání soutěže negativně zmiňovalo mnoho vystupujících. Více o stanovisku odborníků k soutěži naleznete zde http://www.ehealthforum.cz/cs/tz/20121012odbornici-sdruzeni-v-ict-unii-ceskem-narodnim-foru-pro-ehealth-kritizuji-podobu-zadani-ve.

Ochrana pracovní smlouvy versus podpora zaměstnanosti

22/10/2012 -

Ve čtvrtek 18. října vystoupil Milan Cabrnoch na fóru Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 s příspěvkem Evropská regulace pracovně právních vztahů v sociální oblasti.

Ve své přednášce představil relevantní normy Evropské unie a zaměřil se na rozpor, který v této oblasti panuje. Evropská unie usiluje o zachování evropského sociálního modelu, ale zároveň by ráda posílila svou konkurenceschopnost. Oba cíle jdou ovšem proti sobě. Klasické pracovní právo činní zaměstnance tak drahým a pracovní poměr tak těžko rozvazatelným, že to v mnoha zemích Evropské unie negativně ovlivňuje zaměstnanost a občany ve svém důsledku chrání dokonce před samotným zaměstnáním.

Dalším problémem je složitý pracovně právní systém, kde existuje mnoho výjimek pro různé skupiny obyvatel. “Pracovní právo je třeba zjednodušit, tak aby zaměstnavatel a zaměstnanec byli rovnocennými partnery a měli možnost si dohodnout oboustranně výhodnou smlouvu. To rozhodně nemusí znamenat plný úvazek na dobu neurčitou“ zdůraznil Milan Cabrnoch. Naopak je nezbytné zrovnoprávnit jiné typy úvazků, ať už zkrácené, klouzavé, ale i práci z domova, agenturní zaměstnávání či sdílená pracovní místa. To usnadní nalezení zaměstnání mnoha občanům, mezi jinými matkám s dětmi, osobám zdravotně postiženým či starším pracovníkům. Lidé, daleko více než jistotu pracovního poměru na dobu neurčitou, potřebují být zaměstnatelní.

Na peníze z hazardu musejí kluby počkat

22/10/2012 -

Ještě letos má být vyplacena sportovním klubům v Kolíně část peněz, na nichž se jejich představitelé dohodli s radnicí. Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování sportovní činnosti ve městě Kolín má oddílům zajistit z výtěžku z výherních automatů prozatím 200 korun na hlavu. Celkem by tedy město mělo tento rok uhradit sportovcům kolem jednoho milionu korun. Radní však návrh 1. října stáhli a budou se jím zabývat až poté, co bude především potvrzen skutečný počet členů v jednotlivých klubech.

Úkol dokladovat reálné počty členů má splnit předseda Komise tělovýchovy a sportu při Radě města Kolína Jiří Tuček. "Jde nám o to, abychom oddílům neplatili za černé duše. Rovněž jsme se na radě bavili o tom, co je a není sportem a nespadá-li nějaký klub pod jinou komisi. Radní však nezpochybnili závazky plynoucí z memoranda," komentoval stáhnutí návrhu z programu rady starosta Vít Rakušan. Konečná cifra plynoucí do městského rozpočtu z výherních hracích přístrojů má být známa do konce března. Poté by měly sportovní subjekty obdržet zbytek.

Ve Štítarském údolí vzniká naučná stezka

22/10/2012 -

Jihozápadně od Kolína, ve Štítarském údolí, vzniká naučná stezka. Ta se má stát místem relaxace, sportovního vyžití a vzdělávací lokalitou pro školní výpravy. Projekt realizovaný občanským sdružením M'am'aloca má zpříjemnit život v krajině nedávno narušené velkou dopravní stavbou.

Obnovu prvního zhruba kilometrového úseku stezky pro pěší i cyklisty ze Štítar do Zibohlav a Radovesnic I zahájil v létě 2012 minibagr u Pekelského potoka. Nová alternativní cesta protínající unikátní ekosystém s bohatou ptačí populací a soukromou ohradou daňků bude místním i turistům ze širokého okolí k dispozici v plné výbavě už na jaře příštího roku. Projekt s rozpočtem cca 350 tis. Kč, financovaný hlavním dílem z grantu TPCA Partnerství pro Kolínsko, nejenže vyvažuje zásah do tváře Štítarského údolí v podobě silničního obchvatu Kolína s obřím mostem. Nabídne také kvalitnější možnost pohybu chodcům a cyklistům mezi zmíněnými obcemi, které dnes spojuje kromě revitalizované stezky pouze místy velmi nebezpečná silnice 2. třídy.

Zabraňme zestátňování zdravotního pojištění

17/10/2012 -

Ministr zdravotnictví neřídí VZP, stěžuje si Leoš Heger ve dvaceti minutách Radiožurnálu. A to je správně! Zdravotní pojišťovna musí být nezávislá na vládě, jejím úkolem je hájit zájmy pojištěnců.

V roce 1991, krátce po Sametové revoluci, jsme přešli od socialistického státního zdravotnictví, OÚNZů a KÚNZů k systému veřejného zdravotního pojištění. Namísto centrálně plánovaného zdravotnictví financovaného ze státního rozpočtu a řízeného ministrem jsme zavedli evropské zdravotnictví postavené na povinném veřejném zdravotním pojištění, provozovaném veřejnoprávními, na státu nezávislými zdravotními pojišťovnami.

Zdravotní pojišťovny jsou řízeny nejvyšším orgánem, Správní radou. Ta je dnes složena téměř výhradně z politiků. Není to však odjakživa. Správní rada zdravotní pojišťovny byla původně složena ze zástupců pojištěnců, zástupců zaměstnavatelů a zástupců státu v poměru 10:10:10. Teprve David Rath jako ministr zdravotnictví prosadil nekompromisní politizaci Správní rady VZP. Podle Rathova návrhu dnes volí členy Správní rady Poslanecká sněmovna z poslanců ve stejném poměru, v jakém jsou jednotlivé politické strany zastoupeny ve Sněmovně. Dvacet členů SR představuje tedy zmenšenou Sněmovnu v poměru 1:10. Zbytek, tedy zástupce státu, jmenuje vláda. Zatímco dříve jimi byli především odborní úředníci, kteří se zdravotnímu pojištění profesně věnovali, jsou to dnes vesměs politicky profilovaní náměstci ministrů. Díky rozložení resortů ve vládě především náměstci ministrů za TOP09.

Není správné, aby ministr zdravotnictví ovládal VZP. Nikdy tomu také tak nebylo, vyjma již zmíněného Davida Ratha, který brutálně ovládl VZP prostřednictvím svého náměstka Vladimíra Drymla a nuceného správce Antonína Pečenky. Není pravda, že by dříve měl ministr zdravotnictví “svého” člověka ve vedení Správní rady VZP. Je dobré si připomenout, že výkon funkce člena Správní rady je každý člen povinen vykonávat nezávisle a VE PROSPĚCH POJIŠŤOVNY A JEJÍCH POJIŠTĚNCŮ! VZP ani jiná zdravotní pojišťovna totiž není státním úřadem, který má hledat finanční rezervy, ale zástupcem pojištěnců, kterým má nakupovat kvalitní a levnou zdravotní péči.

Důrazně varuji před tím, aby ministr ovládal VZP či jinou zdravotní pojišťovnu. Důrazně varuji před zestátňováním veřejného zdravotního pojištění, před opouštěním evropského modelu na státu nezávislého veřejně spravovaného pojištění.
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt