"Česká republika"

Šťastné a veselé...

23/12/2013 -

Rád bych popřál všem, kdo navštěvují mé stránky, klidné a krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v přicházejícím roce 2014.

Louskání zdravotnických oříšků

17/12/2013 -

Dnes (16. prosince 2013) mě ve svém komentáři opět potěšila zástupkyně šéfredaktora MF Dnes Martina Riebauerová. Věnuje se Popelce zdravotnictví - však si ji pamatujeme především jako vynikající zdravotnickou redaktorku.

Není velkým překvapením, že o zdravotnictví nestojí žádný z potenciálních koaličních partnerů: spousta problémů, žádné populární řešení na dohled ani na obzoru, dobře zorganizované a zkušené nátlakové skupiny kam se podíváš a peníze místo ministra rozdělují pojišťovny!

Martina Riebauerová mne potěšila bystrou definicí oříšků, které musí nový ministr louskat nejen díky avizovanému zrušení registračních poplatků (a výpadku příjmů ve výši cca 5 miliard): 1) kde na to vzít? 2) kde na to vzít a nekrást? a 3) jak zabránit tomu, aby pacienti zbytečně obíhali více lékařů?

První dva oříšky můžeme rozlousknout najednou. Kde jinde může vláda vzít peníze než občanům? Má několik možností:
1) použije peníze které od občanů již jako daně vybrala a měly původně směřovat jinam (tedy „okrade“ jiný resort),
2) vybere od občanů nové daně (a na tom se alespoň na začátku vládnutí nová koalice asi neshodne) nebo
3) zadluží ještě více naší zemi, tedy si to od občanů vybere v budoucnosti a i s úroky.

Nabízí se i jiné řešení - využít pro financování zdravotnictví soukromé zdroje, tedy
4) dovolit nám, občanům, abychom si vedle péče hrazené z pojištění nakoupili další, lepší péči - to by ale musela rozhodnout o tom, co vlastně je z pojištění hrazeno (standard, nárok) a co již ne (nadstandard) - to však programu nemá,
5) nebo regulační poplatky nerušit - a to je již přímo v rozporu vládními plány.

Třetí oříšek je velký a tvrdý. Jak to udělat, aby se neplýtvalo? Pokud to myslíme vážně a opravdu chceme, aby se plýtvalo méně, potřebujeme důvod proč neplýtvat a šanci jak plýtvání zabránit. Zbytečně opakované návštěvy u lékařů jsou stejným plýtváním podobně jako zbytečně opakovaná vyšetření a zbytečně předepisované léky.

Jak pacienti, tak lékaři mohou plýtvání zabránit, když se o něm dozví. Budou mít informace o předcházejících návštěvách lékařů, provedených laboratorních testech a předepsaných lécích. To umožňuje například elektronická zdravotní knížka, kterou má dnes 2,5 milionu pojištěnců VZP. A právě pojišťovna může odměnit jak pojištěnce, tak lékaře, kteří informace využívají a plýtvání brání. Proč to už dávno nedělá? Tak to je další, hodně tvrdý oříšek…

Sexuální a reprodukční zdraví a práva

8/12/2013 -

Stanovisko ke zprávě Estrela

Zprávu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech připravila zpravodajka Edite Estrela a byla projednávána ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Jedná se o tzv. zprávu z vlastní iniciativy, tedy nejde o legislativní návrh, předložený Evropskou komisí.

Tato zpráva zahrnuje velké množství témat, která jsou za hranicí právní působnosti Evropské unie. K těmto tématům patří: těhotenství nezletilých, zdravotní pojištění (co v něm je a není zahrnuto), přístup k antikoncepci a k potratům, práva nenarozeného dítěte, těhotenství a porod, zdravotní péče v rámci EU při nakažení virem HIV a onemocnění AIDS, sexuální výchova, sterilizace a chráněné právo lékařů odmítnout provádět potraty.

Článek 6 Lisabonské smlouvy stanoví, že EU má pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje nebo doplňuje činnosti členských států v oblasti ochrany a zlepšování lidského zdraví a v oblasti vzdělávání. V čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování EU se uvádí: „Při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.“ Z těchto důvodů zpráva překračuje pravomoci EU a troufá si zasahovat do oblastí, které jasně náleží k pravomocem členských států.

Z těchto důvodů zprávu nepodpořím a stejné stanovisko budu navrhovat poslaneckému klubu ODS a poslancům frakce evropských konzervativců a reformistů.

Dlouhodobá péče – zavedení pojištění a připojištění v ČR

5/11/2013 -

Ve čtvrtek 24. října se Milan Cabrnoch zúčastnil konference Zavedení pojištění a připojištění dlouhodobé péče v ČR, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb v rámci veletrhu NON HANDICAP.

Konferenci zahájil prezident asociace Ing. Jiří Horecký, který přivítal ministra v demisi Ing. Františka Koníčka. Ten ke zklamání posluchačů mluvil o nutnosti nových studií a přípravě potřebné před zahájením jakýchkoliv konkrétních kroků. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása se vyslovil pro zavedení průběžného systému pojištění dlouhodobé péče a použití klientova majetku pro zajištění péče. Prof. Ing. Václav Vostatek z Vysoké školy finanční, doc. Ing. Ladislav Průša a správní a poslanec Bundestagu Ilja Seifert prezentovali zahraniční systémy pojištění a připojištění dlouhodobé péče.

Náměstek ministra práce a sociálních věcí PhDr. Pavel Čáslava konstatoval, že se nepodařilo prosadit samostatný zákon o dlouhodobé péči a uvedl, že oba zainteresované resorty jsou příliš rozdílné a nelze očekávat zásadní sblížení. Situaci v dlouhodobé péči navrhuje řešit dále odděleně oběma resorty prostřednictvím novel současné legislativy.

Zdá se ale, že poskytovatelé sociálních služeb takové řešení nechtějí, neboť přivítali příspěvek MUDr. Milana Cabrnocha, který vyzval k ukončení přípravných prací a zahájení tvorby potřebného prostředí. Podmínky pro sociální péči, za kterou se dlouhodobá péče nyní schovává, jsou natolik svázané, že neumožňují rozvoj těchto služeb a demotivují ty, jež by služby rádi poskytovali, neboť nekalá konkurence státních zařízení vůči soukromým poskytovatelům je likviduje. Kdykoliv se státní zařízen dostane do finančních potíží způsobených nevhodným způsobem financování dlouhodobé péče, stát pošle potřebné peníze, to se samozřejmě soukromému poskytovateli služeb nepoštěstí.

Závažnějším problémem současné situace je však nejistota dlouhodobě nemocných ohledně toho, jak budou moci péči, kterou potřebují financovat.

Nová pravidla pro zdravotní prostředky

22/10/2013 -

Evropský parlament zásadním způsobem mění pravidla pro zdravotní prostředky. V úterý 22. října 2013 po dlouhém projednávání schválil návrh dvou nařízení - o zdravotních prostředcích a o zdravotních prostředcích in vitro.

Samo rozdělení do dvou předpisů je zavádějící a pro praxi nevhodné. Větší část obou nařízení je přitom shodná. Při každé změně jednoho předpisu bude v budoucnosti nutné měnit i předpis druhý a to bude komplikované.

Evropská unie zasahuje opět (pod vlajkou konání dobra, v tomto případě bezpečnosti pacientů) do oblastí, které jí nepřísluší. Nařízení například řeší, které zdravotní prostředky budou na předpis a které ne, a to je ve výhradní kompetenci členských států. Druhým příkladem je povinnost konzultace genetikem před genetickými testy, která zasahuje do oblasti organizace zdravotní péče, zatímco kompetence EU se vztahuje jen na vnitřní trh se zdravotními prostředky.

Největší komplikací pro praxi bude bezpochyby povinnost testovat zdravotní prostředky před jejich uvedením na trh. Doposud ručí za kvalitu výrobku výrobce, nyní jej bude muset před zahájením prodeje nechat testovat ve zkušebně. Bude to nákladné, administrativně náročné, výrazně to zpozdí uvedení nového výrobku na trh, a podvodům a zločinům to stejně nezabrání.
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt