"Plenární zasedání"

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. 4. 2014

15/4/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 14. - 17. dubna 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání je na programu jednání společná rozprava o Potravinách, zdraví zvířat a rostlin.
Druhý den dopoledne Evropský parlament věnuje přednostní rozpravě o Bankovní unii a Bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitelů. V odpoledním programu se poslanci budou zabývat společnými rozpravami z výboru EMPL - Podpora mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv, Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti.
Středeční ranní jednání jsou vyhrazena přednostní rozpravě, která se týká 100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy. Invazi na Ukrajinu. Zasedání ve středu odpoledne je věnováno převážně Společné rozpravě o Vlastních zdrojích.

Ve čtvrtek dopoledne se bude projednávat Přeprava odpadů, či Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Poslední den plenárního zasedání v odpoledních hodinách je jako již tradičně zařazena Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

Během setkání koordinátorů hlasování (whipů) projednal Milan Cabrnoch s kolegy z EKR společný postup při hlasováních zpráv tohoto plenárního zasedání.
Podrobný program plenárního zasedání naleznete na:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20140414+SYN+DOC+XML+V0//CS

Michaela Plonquet Straková, 10. 04. 2014

Plenární zasedání EP v Bruselu ve dnech 2. - 3. 4. 2014

1/4/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 2. - 3. dubna 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. První den zasedání jsou na programu jednání společné rozpravy o Společné zahraniční a bezpečnostní politice, společná rozprava o Íránu, O podpoře mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv, dále o Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
Druhý den dopoledne se Evropský parlament věnuje společné rozpravě o Elektronické komunikaci.
Během setkání koordinátorů hlasování (whipů) projednal Milan Cabrnoch s kolegy z EKR společný postup při hlasováních zpráv tohoto plenárního zasedání.
Podrobný program plenárního zasedání naleznete na:
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2014-04&language=CS
Příští plenární zasedání EP se bude konat ve Štrasburku14. - 17. dubna 2014.

Michaela Plonquet Straková,31. 03. 2014

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 10. - 13. 3. 2014

12/3/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 10. - 13. března 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání je na programu jednání společné rozprava O Evropské investiční bance (EIB) – výroční zpráva za rok 2012.
Druhý den dopoledne Evropský parlament věnuje přednostní rozpravě Praní špinavých peněz. V odpoledním programu se poslanci budou zabývat společnými rozpravami o Ochraně osobních údajů a Jednotné evropské nebe.

Středeční ranní jednání jsou vyhrazena přednostní rozpravě o Invazi na Ukrajinu. Zasedání ve středu odpoledne je věnováno převážně =Úloze a operaci tzv. trojky a Fondu pro azyl, přistěhovalství a začleňování – Fond pro vnitřní bezpečnost.

Ve čtvrtek dopoledne se bude projednávat Rybolov. Poslední den plenárního zasedání v odpoledních hodinách je jako již tradičně zařazena Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

Podrobný program plenárního zasedání naleznete na:
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2014-03&language=CS

Příští plenární zasedání EP se bude konat v Bruselu 02. - 03. dubna 2014.

Michaela Plonquet Straková, 10. 03. 2014

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 24. - 27. 2. 2014

25/2/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 24. - 27. února 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání jsou na programu jednání společné rozpravy z výboru pro Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE.
Druhý den dopoledne Evropský parlament věnuje přednostní rozpravě Evropském semestru. V odpoledním programu se poslanci budou zabývat společnými rozpravami o Železničním balíčku a eCall.

Středeční ranní jednání jsou vyhrazena přednostním rozpravám o Realizaci záruky pro mladé lidi a Vztahy mezi Švýcarskem. Zasedání ve středu odpoledne je věnováno převážně Situaci na Ukrajině a v Iráku.

Ve čtvrtek dopoledne se bude projednávat Situace ve Venezuele a Vízová politika EU. Poslední den plenárního zasedání v odpoledních hodinách je jako již tradičně zařazena Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

Během setkání koordinátorů hlasování (whipů) projednal Milan Cabrnoch s kolegy z EKR společný postup při hlasováních zpráv tohoto plenárního zasedání.
Podrobný program plenárního zasedání naleznete na: http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2014-02-2&language=CS

Příští plenární zasedání EP se bude konat ve Štrasburku 10. - 13. března 2014.

Michaela Plonquet Straková, 24. 02. 2014

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 03. - 06. 2. 2014

4/2/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 03. - 06. února 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání jsou na programu jednání společné rozpravy z výboru pro Právní záležitosti JURI. týkající se Uplatňování práva EU a zlepšení právních předpisů

 

Druhý den dopoledne Evropský parlament věnuje rozpravě Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online. V odpoledním programu se poslanci budou zabývat společnými rozpravami o Prosazování politiky v oblasti hospodářské soutěže, o Smlouvě o obchodu se zbraněmi a o Harmonizačním balíčku.

 

Středeční ranní jednání jsou vyhrazena přednostním rozpravám o Náhradách a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a o Podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Zasedání ve středu odpoledne je věnováno převážně Situaci na Ukrajině.

 

Ve čtvrtek dopoledne se bude projednávat Akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy. Poslední den plenárního zasedání v odpoledních hodinách je jako již tradičně zařazena Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

 

Během setkání koordinátorů hlasování (whipů) projednal Milan Cabrnoch s kolegy z EKR společný postup při hlasováních zpráv tohoto plenárního zasedání.

Podrobný program plenárního zasedání naleznete na: http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2014-02&language=CS

 

Příští plenární zasedání EP se bude konat ve Štrasburku 24. - 27. února 2014.

 

Michaela Plonquet Straková, 04. 02. 2014
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt