"Vysílání pracovníků"

EUROPEAN FORUM FOR MANUFACTURING

21/6/2013 - Michaela Plonquet Straková

Dne 19. června 2013 proběhl v Evropském parlamentu kulatý stůl na téma Zaměstnanost. Tento kulatý stůl byl zaštítěn MUDr. Milanem Cabrnochem a Antheou McIntyre, oba poslanci za skupinu Evropských konzervativců a reformistů. Kulatý stůl byl rozdělen na čtyři části, kde pro první dvě části byl předsedajícím právě MUDr. Milan Cabrnoch, následné dva bloky vedla Anthea Mc Intyre.

První část byla věnována tématu a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, kde vystoupil jako první řečník Sjoerd Feenstra zástupce Evropské Komise. Ten představil hlavní a nejdůležitější body pro Evropskou Komisi. Následně vystoupila reportérka zprávy Danuta Jazlowiecka, poslankyně Evropského parlamentu za Poslanecký klub Evropské lidové strany. Poslankyně Jazlowiecka představila své obavy týkající se hlasování na výboru Zaměstnanost a sociální věci, kde se dle indikací nebude poslanecký klub Sociálních demokratů podílet na podpoře kompromisních pozměňovacích návrhů. Jako další se ujala slova Jutta Steinbruck klubu Sociálních demokratů, která uvedla, že již od počátku návrhu dané legislativy bylo zcela jasné, že postoj klubu S&D bude naprosto odlišný od postoje pravicových klubů v Evropském parlamentu. Za politické spektrum byl posledním řečníkem poslanec MUDr. Milan Cabrnoch, který ve svém projevu uvedl, že plně podporuje hlavní reportérku zprávy, Danutu Jazlowieckou. "ANO musíme zlepšit prosazování směrnice. Ale každá nová opatření musí reflektovat celou řadu našich stínových jednání. Při kterých jsme jasně vytyčili naše klíčové body: Jako například, zaměření EU v tomto okamžiku musí být na hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, zaměstnanost a mobilitu." uvedl poslanec Cabrnoch. Dále připomněl, že nesmíme ohrozit jednotný trh vytvořením zbytečné překážky a administrativní zátěže pro pracovníky a podniky. "Veškeré kontrolní opatření musejí být opodstatněná, nezbytná, přiměřená a vyvážit ochranu zaměstnanců před zajištěním skutečné podniky jsou schopny vykonávat volný pohyb služeb." dodal při svém vystoupení MUDr. Milan Cabrnoch. V neposlední řadě vystoupila zástupkyně Bussiness Europe Magdalena Bober a Tim Thomas jako představitel The Manufacturers`Organisation.

 

Následujícími tématy byli: Ženy ve vedení, Národní kolektivní smlouvy.

 

Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb byl hlasován na Výboru pro zaměstnanost a sociální věci dne 20. června a i přes nesouhlasný názor S&D byla tato směrnice schválena.

Michaela Plonquet Straková, 20. 6. 2013

 

Vítejte v EU, noví pracovníci!

19/3/2013 -

Evropský parlament přijal zprávu bavorské poslankyně dr. Nadia Hirsch o integraci migrantů v zemích Evropské unie. Zpráva se zabývá dopady imigrace na trh práce a systémy sociálního zabezpečení.

V zemích EU ubývá občanů a jejich populace stárne. Příčinou je nízká porodnost, a současně vyšší věk, kterého se lidé dožívají. Proto obecně vítáme přistěhovalectví jako jedno z řešení hrozícího nedostatku ekonomicky aktivních obyvatel. Zvláště samozřejmě vítáme vzdělané a kvalifikované pracovníky.

Vítáme ty, kdo přichází, aby našli práci či aby podnikali, zkrátka aby aktivně přispívali na vytváření bohatství, hodnot. Příležitost uplatnit se musí být hlavní motivací pro přistěhování do zemí EU, nesmí jí být otevřená náruč štědrých sociálních systémů.

Shodli jsme se na tom, že podporujeme všechna opatření, která podpoří zapojení přistěhovalců do společnosti. mezi ně patří především zlepšování znalostí jazyka a vzdělávání obecně - nejen vlastních pracovníků, ale i jejich rodinných příslušníků, především dětí.

V diskusi správně zaznělo upozornění na to, že podporujeme přistěhovalectví pracovníků z třetích zemí. Stěhování pracovníků z jedné členské země do druhé neřeší problém nedostatku ekonomicky aktivních lidí v EU zemích - v jedné zemi sice přibudou, ale v druhé budou chybět.

Varovné je konstatování, že země EU již pro přistěhovalce již nejsou tak atraktivní, jako byly před několika lety. Klesající atraktivita zemí EU bezpochyby souvisí s dalšími a dalšími regulacemi, rostoucími daněmi a poplatky a klesající konkurenceschopností. To musí být mementem pro všechny regulátory a sociální inženýry nejen v Bruselu.

Lepší sociální zabezpečení pro zaměstnance aerolinek a příhraniční pracovníky

19/4/2012 -
Lepší sociální zabezpečení pro zaměstnance aerolinek a příhraniční pracovníkyLetušky, stevardi a piloti budou podléhat pravidlům sociálního zabezpečení země, ve které zpravidla začínají a ukončují pracovní činnost, podle nových unijních pravidel o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, které schválil ve středu Parlament. Nařízení také vyjasňuje přístup k dávkám v nezaměstnanosti pro osoby samostatně výdělečně činné působící v zahraničí.

Read more »

Návrhy EU na ochranu pracovníků potřebují lepší implementaci

27/3/2012 -
Návrhy EU na ochranu pracovníků potřebují lepší implementaciDlouho očekávané návrhy Komise ke zpřesnění ochrany vysílaných pracovníků v EU by měly být založeny na správné implementaci současné legislativy, spíše než na zavedení nových regulací, uvedl dnes poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch, mluvčí frakce Evropských konzervativců a reformistů pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí.

Read more »

Vysílání pracovníků

6/11/2006 -
Vysílání pracovníkůVysílání pracovníků je jedním ze závažných, nebojím se říci konfliktních problémů, které musí Evropská unie vyřešit v nejbližších letech. Je to problém, který se bolestivě dotýká i České republiky a našich občanů a podniků.

Read more »
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt