"Tisková prohlášení"

Hodnocení práce v EP - Odpověď na otázky Parlamentních listů

3/4/2014 -

V Evropském parlamentu působím jako poslanec ODS od roku 2004. Volební období je pětileté a proto nejsou jakékoli emoce spojené s jeho ukončením namístě.

Během deseti let práce v EP, v poslaneckém klubu ODS, ve výboru sociálním, zdravotním i v čele delegace pro spolupráci se zeměmi jižního Kavkazu se zcela jistě podařilo mnoho věcí. Nemohu z nich jednoznačně vybrat jedinou, když se pokusím o výčet, bude jistě nespravedlivý.

Na prvním místě mám velkou radost z toho, že se nám podařilo vybudovat velký a kompetentní tým lidí, složený ze zvolených poslanců, jejich asistentů, i z politických poradců a dalších spolupracovníků.

ODS jako jedna z mála politických stran reprezentovaných v Evropském parlamentu během celých deseti let vždy připravovala svůj vlastní postoj k hlasování a můžeme hrdě prohlásit, že jsme vždy hlasovali plně v souladu s politickým i volebním programem ODS. I proto je evropská politika ODS oblastí, ve které se nemáme za co stydět. Sám jsem k tomu jako koordinátor hlasování klubu ODS rád přispěl.

V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky jsem přispěl i díky pozici mluvčího ECR k celé řadě rozhodnutí, z větší části proti novým regulacím a nárůstu byrokracie. Příklad: podařilo se nám zabránit dalším regulacím v oblasti pracovní doby. Ve zdravotním výboru jsem se podílel na přijetí balíčku směrnic a nařízení souvisejících s přeshraničním poskytováním zdravotní péče, s klinickým výzkumem, s léky a zdravotnickými prostředky.

Jako jediný český poslanec jsem vedl pět let delegaci Evropského parlamentu, v mém případě pro spolupráci s parlamenty Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie. Z poslední cesty do Gruzie a Ázerbájdžánu jsem se vrátil v sobotu 29. března 2014.
V této komplikované oblasti tří post-sovětských republik, ve kterých se bolestně rodí demokracie a které bojují o svou nezávislost a suverenitu se mi podařil velký kus práce na poli parlamentní demokracie. Podařilo se mi dobře poznat všechny tři země, seznámit se s jejich politickou situací, byl jsem pozorovatelem při většině klíčových voleb v těchto zemích a navázal jsem mnoho pracovních i osobních kontaktů.

České republika je jednu ze středně velkých členských zemí. Je vnímána jako důležitý hráč na poli evropské politiky. V poslední době, narozdíl od doby vlády Petra Nečase, naše postavení značně oslabují vnitřní politické spory, které se pochopitelně na evropskou půdu přenáší.

Velkým a dlouhodobým zklamáním je zcela nedostatečný prostor, který věnují česká média, v čele s veřejnoprávními, problematice Evropské unie a dopadům evropské politiky na životy občanů ČR. Prezentace EU a práce našich lidí zde se v českých médiích omezuje glosy, podněcující závist a zášť, rádo-by kauzy a skandály, klimbající poslance, v nejlepším případě na „veselé historky z natáčení“. Vzhledem k tomu, že pokřivený zájem médií pokládám za fatální, Vám žádnou „historku z natáčení“ neposkytnu.

Otázky Parlamentních listů:
1) Mrzí vás, že již volební období a tudíž vaše působení v EP končí, nebo je to pro vás jistá úleva?
2) Co jste v EP prosadil a jste z toho důvodu na to hrdý?
3) Jakou má v EU Česká republika pověst?
4) Vybaví se vám v souvislosti s působením v EP nějaká úsměvná historka?
5) Je něco, co vás v EP štvalo?

Pozvánka na seminář: „ePreskripce – budoucnost nejistá“

2/11/2013 -

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut spolu s Českým národním fórem pro eHealth si Vás dovoluje pozvat na seminář

ePreskripce – budoucnost nejistá

ve středu 6. listopadu 2013 od 15.45 do 18.00 hod. vysoká škola CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1)

Newsletter ODS v Evropském parlamentu

11/6/2013 -

Plenární zasedání, Štrasburk 10. - 13. června 2013

Evropská komise navrhuje sebrat letos českým zemědělcům skoro 300 milionů korun. Komise chce seškrtat přímé platby a jako kritérium si vybrala strukturu zemědělských podniků v dané zemi s tím, že diskriminovány mají být především velké podniky. Největší podíl přímých plateb, 4,5%, by musela odepsat Česká republika, na rozdíl například od rakouských zemědělců, kteří by přišli jen o 2,5 procenta plateb. Jak připomíná Hynek Fajmon, krácení plateb podle velikosti poškodí všechny podniky, včetně malých. Pokud má ke krácení plateb dojít, musí dopadnout na všechny členské státy stejně.

3,5 miliardy eur by měl Brusel v příštích letech utratit za potraviny pro chudé. Další půl miliardy eur by měly do fondu dodat členské státy ze svých rozpočtů. Zatímco Česká republika dosud podobnou pomoc nečerpala, nově by měla mít povinnost přispět. V případě nečerpání pomoci by pak o vložené peníze přišla. ODS podobná pravidla nepodpoří. Z fondu budou podle Milana Cabrnocha profitovat především zemědělci, jejichž dotované přebytky se budou za další dotace vykupovat a přerozdělovat. "Ponechme co nejvíce peněz v rozpočtech členských zemí, ať problematiku chudoby řeší podle svého," dodává Milan Cabrnoch.

Evropský parlament bude ve čtvrtek hlasovat o zprávě hodnotící výsledky a budoucnost tzv. Evropské služby vnější akce neboli diplomatické služby EU. Občanští demokraté nesouhlasí se snahou oslabit pozici členských států ve prospěch Evropské komise, která se v oblasti zahraniční politiky snaží vytvářet politické struktury mimo právní rámec. "Snaha EU předstírat, že je stát s vlastní diplomacií, nás stojí deset miliard korun ročně, ale žádné hmatatelné výsledky nepřinesla. Namísto přenosu dalších pravomocí je na čase se zamyslet, zda vznik této služby nebyl unáhlený," říká europoslanec Edvard Kožušník.

Evropský parlament by měl ve čtvrtek schválit prozatímní dohodu o hospodářském partnerství s regionem střední Afriky. Člen výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil dohodu vítá. "Spící ministr Schwarzenberg v tomto klíčovém africkém regionu zatím českým podnikatelům svou nečinností spíš házel klacky pod nohy. Česká republika má v Africe vynikající pověst a jakékoli uvolnění obchodu je proto v našem zájmu," řekl Jan Zahradil.

Kontakt:
Jan Křelina, mluvčí ODS v Evropském parlamentu
Tel: +32 493 214 346, +420 733 724 158
Email: jan.krelina@europarl.europa.eu
Web: www.ods.cz/eu, www.ecrgroup.eu

Pozvánka: Konference Regulace tabáku – osobní svoboda vs. veřejné zdraví

29/5/2013 -

V Evropském parlamentu je právě projednáván návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Jde o jeden z nejdiskutovanějších legislativních návrhů sedmého funkčního období Evropského parlamentu, který vyvolal i velký zájem veřejnosti. Zásadní otázka totiž zní, zda-li Evropské unii přísluší o tomto tématu rozhodovat. Návrh směrnice upravuje výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových a souvisejících výrobků a usiluje o omezení kouření a jeho dopadu na veřejné zdraví prostřednictvím regulace průmyslu a obchodu.

Mnoho otázek, které návrh vyvolává, se týká rovnováhy mezi osobní svobodou a ochranou veřejného zdraví. Dále se vede diskuze o svobodě trhu, problematice padělků a také o obavách, že by podobně restriktivně mohly být v budoucnu nahlíženy i další nezdravé produkty, jako jsou cukrovinky, nebo tučné maso. Problematickým bodem je také přenos odpovědnosti za veřejné zdraví na průmysl.

Začátkem května podal Milan Cabrnoch k návrhu směrnice na dvaasedmdesát pozměňovacích návrhů. Vzhledem k historickým zkušenostem s regulací alkoholu lze s úspěchem pochybovat, o tom, že přísná regulace omezí počet kuřáků v Evropě a zároveň nezvýší objem černého trhu s tabákovými výrobky.

Navíc se Milan Cabrnoch domnívá, že Evropské unii nepřísluší tuto oblast regulovat, neboť to lze učinit na úrovni členských států. Ve svých návrzích usiluje o to, aby byla zachována svoboda trhu a přílišným rozsahem zdravotních varování nedošlo k usnadnění práce padělatelů.

Centrum zdravotně-sociálních studií Vysoké školy CEVRO Institut pořádá k návrhu „tabákové“ směrnice odbornou konferenci, na které vystoupí i Milan Cabrnoch.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2013 od 14h v prostorách vysoké školy CEVRO Institut, Jungamnnova 17, Praha 2 a je veřejně přístupná. V příloze naleznete program konference.

Attachments:

Pozvánka na seminář: NOVÉ EVROPSKÉ REGULACE V LÉKOVÉ POLITICE

22/2/2013 -

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na seminář:

NOVÉ EVROPSKÉ REGULACE V LÉKOVÉ POLITICE

který se uskuteční ve středu 27. února 2013 od 16.00 do 18.00 hod. v budově vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

Seminář se koná za podpory Evropských konzervativců a reformistů.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mailu lucie.litomiska@vsci.cz .
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt