"Z deníku poslance"

Poslanecký den v Prostějově

20/6/2013 -

Úterý 18. června strávil Milan Cabrnoch ve sluncem rozpáleném Prostějově. Dopoledne besedoval se studenty Střední odborné školy, které zajímala otázka měnové unie i rozšíření Evropské unie o Chorvatsko a v budoucnu i o Turecko.

Poté poobědval s místními členy Občanské demokratické strany, se kterými diskutoval zejména o aktuální politické situaci. Odpoledne navštívil prodejnu místního výrobce zemědělských strojů a prohlédl si historické náměstí.

Týden Milana Cabrnocha od 17. června 2013

14/6/2013 -

V pondělí 17. června zahájí Milan Cabrnoch setkáním s novináři na téma implementace směrnice o přeshraničních zdravotních službách v České republice. Odpoledne se zúčastní regionální rady středočeské ODS.

V úterý navštíví Prostějov, kde se setká se členy ODS, ale i se studenty střední školy.

Ve středu ráno odletí Milan Cabrnoch do Bruselu, aby se zde zúčastnil zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci i výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Večer promluví na Evropské konferenci pro výrobu na téma vysílání pracovníků.

Ve čtvrtek bude pokračovat zasedání výborů a večer přiletí Milan Cabrnoch zpět do Prahy, aby se v pátek věnoval pracovním setkáním.

Týden Milana Cabrnocha od 10. června 2013

14/6/2013 -

V týdnu od 10. června se ve Štrasburku konalo plenární zasedání Evropského parlamentu. V pondělí podvečer se Milan Cabrnoch setkal s ostatními koordinátory hlasování Evropských konzervativců a reformistů, aby spolu dohodli hlasovací listy pro toto zasedání. Večer promluvil na plénu na téma ohrožení elektromagnetickým zářením a ochrany zdraví při práci.

V úterý zasedl klub ODS v Evropském parlamentu a odpoledne se Milan Cabrnoch zúčastnil schůze předsedů delegací a také schůze skupiny Evropských konzervativců a reformistů. Milan Cabrnoch také vystoupil na plénu se svým vyjádřením k projednávanému fondu pro pomoc nejchudším. Ve svém vyjádření zdůraznil, že rozdávání potravin není řešením chudoby a že by bylo třeba investovat spíše do vzdělávání a podpory tvorby pracovních míst.

Ve středu bylo mimo plenárního zasedání na programu setkání stínových zpravodajů k zdravotnickým diagnostickým prostředkům in vitro.

Ve čtvrtek odpoledne projednávalo plénum situaci uvězněného představitele ázerbájdžánské opozice Ilgara Mammadova, který byl zatčen při únorových protestech ve městě Ismayli a od té doby je držen ve vazbě. K tomuto tématu Milan Cabrnoch rovněž promluvil. Kritizoval nezájem europoslanců podílet se na řádných jednáních s Ázerbájdžánem a zdůraznil nutnost zajištění spravedlivého procesu pro Ilgara Mammadova, a jeho neprodlené propuštění z vazby, nejsou-li pro ni důvody.

Týden Milana Cabrnocha

16/1/2013 -

První plenární zasedání Evropského parlamentu v roce 2013 se začalo ve Štrasburku v pondělí 14. ledna.

Na programu jednání je mimo jiné návrh Záruky pro mladé, který nás vrací do hlubokého socialismu, neboť usiluje o to, aby státy měly povinnost zajistit práci mladým. Na pondělní schůzi koordinátorů hlasování ECR se Milan Cabrnoch vyjádřil zásadně proti a jeho argumenty najdete v samostatném článku. Také se v pondělí večer zúčastnil schůze výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

V úterý se Milan Cabrnoch zúčastní klubu ODS v Evropském parlamentu a po skončení hlasování poobědvá s rumunskými členy konzervativní strany. Odpoledne se sejde s komisařem Borgem, kvůli aktuálním tématům ochrany veřejného zdraví. Budou mluvit o klinických studiích léků, o cenách léků i nové tabákové směrnici. V podvečer se Milan Cabrnoch zúčastní schůze skupiny Evropských konzervativců a reformistů.

Ve středu se bude Milan Cabrnoch věnovat koordinaci práce delegace Evropského parlamentu se zeměmi jižního Kavkazu a odpoledne pracovním skupinám výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

Ve čtvrtek po skončení plenárního zasedání se Milan Cabrnoch vrátí do Prahy, aby se zde připravil na výbor pro zaměstnanost a sociální věci a výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, které budou zasedat příští týden v Bruselu.

Vítězství opozice v Gruzii

2/10/2012 -

Před dvěma hodinami skončila tisková konference, na které jsme jako evropští pozorovatelé zhodnotili průběh volební kampaně a vlastních parlamentních voleb v Gruzii.

Tyto volby jsou mimořádně významným mezníkem v rozvoji země s mladou demokracií. Teprve před osmi lety se po růžové revoluci se vlády ujali politici, vzešlí z demokratických voleb. V jejich čele doposud stojí prezident Michal Saakašvili.

Poprvé v krátké demokratické historii Gruzie mohli voliči rozhodovat mezi silnou vládní stranou a silnou a sjednocenou opozicí. O sjednocení doposud roztříštěné opozice se postaral miliardář Bidzina Ivanišvili. Jím založené, řízené a zřejmě i financované předvolební uskupení Gruzínský Sen vzniklo pragmatickým spojením sedmi velmi různorodých politických subjektů.
Gruzie prošla v posledních osmi letech významným, pozoruhodným a často i bouřlivým vývojem. Směřuje zcela jednoznačně k demokracii evropského typu, k členství v NATO a k velmi úzké spolupráci s Evropskou unií. Parlamentní volby byly dobře připraveny, v zemi plně funguje svoboda slova, svoboda shromažďování i svoboda sdružování (například do politických stran).

Konkrétním projevem dodržování svobod byla předvolební kampaň, do které vstupovalo celkem čtrnáct politických stran a dvě koalice. V Gruzii nebyly žádné problémy s registrací kandidátů ani žádné zásadní problémy s registrací voličů. Jednotlivé politické strany vydávaly předvolební materiály a pořádaly menší, větší i velmi velká (statisícová) předvolební shromáždění.

Hlavní roli mezi médii hraje v Gruzii televize, o rozhlasu či novinách se prakticky nemluví. Veřejnoprávní televize poskytovala před volbami vyvážené zpravodajství a dávala prostor všem kandidujícím stranám. Soukromé TV kanály více či méně otevřeně podporovaly tu či onu politickou stranu. S jistu nadsázku se dá říc, pokud nemáš “svoji” televizi, v Gruzii ve volbách neuspěješ.

Jak se volby blížily, nabývala i předvolební kampaň na intenzitě i agresivitě. Neobešla se bez tvrdých osobních útoků a invektiv, osočování a kriminalizace. klíčovou událostí bylo zveřejnění videí o mučení vězňů ve věznicích dva týdny před volbami. Informace o krutém zacházení s vězni zasáhly celou společnost a bezpochyby ovlivnily volební výsledek.

Vlastní volby probíhaly v mimořádně polarizované atmosféře. Dramatický střet mezi vládní stranou a uskupením miliardáře Ivanišviliho vymazal ze scény všechny ostatní politické strany a kandidáty. Všichni občané volby velmi emocionálně prožívali a byli silně motivování podílet se na rozhodnutí. I na ulici před volební místností bylo jasné, kdo volí “Míšu” a kdo “Bidzinu”. Vzpomněl jsem si na naše volby 1998, kdy se mne jako kandidáta ve středočeských vesnicích nikdo neptal, kdo jsem, ale zda jsem “za Zemana nebo za Klause”. Volební účast 61% byla pro mne osobně překvapením, podle nálady na ulicích jsem čekal mnohem větší.

Volební výsledek je jednoznačný, byť v tuto chvíli ještě nebyly oficiální výsledky vyhlášeny. Volební uskupení Gruzínský Sen zvítězilo na celé čáře na prezidentovým Sjednoceným Národním Hnutím a bude mít v novém parlamentu jasnou, ne však ústavní většinu. prezident Saakašvili porážku uznal a oznámil odchod své politické strany do opozice. Současně vyzval k pokračování v demokratickém budování země.

Všichni jsme ocenili, že se jak volby, tak povolební večer a noc obešly bez násilí. Lidé výsledek voleb přijali. Atmosféra ve večerní Tbilisi byla velmi emotivní. Na ulicích jsme potkávali velké skupiny rozjásaných příznivců Gruzínského Snu. Jak mladí, tak i starší a staří slavili, na tvářích radostné úsměvy a dojetí. Slavili vítězství změny, ve kterou věří. Mnozí z nich se s námi podělili o své očekávání. Věří, že bude líp, a ačkoli přesně neví, jak se to stane, věří tomu pevně.

Většina těch, se kterými jsem měl možnost hovořit, uznává práci končící vlády a oceňuje změny, které v Gruzii dokázala během osmi let prosadit. Zvítězila však naděje spojená se změnou, naděje že “bude líp”, zvítězil Gruzínský Sen. Přejeme Gruzii, aby pokračovala ve svém rozvoji, v demokratických reformách, ve spolupráci s Evropskou unií a jejími členskými státy. Osobně přeji všem obyvatelům Gruzie, aby se naplnily naděje, které do změny vkládají, aby vítězství Gruzínského snu bylo následováno co nejpříjemnějším procitnutím.

Milan Cabrnoch
Tbilisi, 2. října 2012
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt