"Česká republika"

Budu kandidovat do Evropského parlamentu

31/7/2013 -

Volby do Evropského parlamentu se blíží, proběhnou ke konci května 2014. Již nyní se množí dotazy, zda budu do EP znovu kandidovat. Ano, ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou v roce 2014, se budu ucházet o místo na kandidátce.

Kandidátka v Občanské demokratické straně vzniká  v procesu primárních voleb, kandidáti získávají podporu místních, oblastních a regionálních sdružení ODS. Vzhledem k tomu, že celá ČR je pro volby do EP jediným volebním okrskem, sestavuje konečné pořadí kandidátů na kandidátce Výkonná rada ODS.

V Evropském parlamentu pracuji od vstupu ČR do EU v roce 2004. Navázal jsem na práci poslance Parlamentu ČR, kde jsem pracoval od roku 1998.

Ve své práci se soustředím na sociální a zdravotní politiku. V EP jsem členem dvou výborů, a to výboru pro zaměstnanost a sociální politiku a výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Kromě toho jsem předsedou stálé delegace Evropského parlamentu pro Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii. Jsem členem vedení poslaneckého klubu ODS v EP a na úrovní politické frakce Evropských konzervativců pracuji jako koordinátor hlasování.
Pokud budu zvolen, budu ve své práci pokračovat, mám na co navazovat.

V předvolební kampani bych rád naše voliče seznámil s programovými principy ODS i Evropských konzervativců. V minulých deseti letech soustavně usilujeme o takovou Evropskou unii, která bude prospěšná svým členům, suverénním státům a jejich občanům. Chceme plně využívat všech výhod, které nám spolupráce v otevřeném prostoru s volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu dává. Bráníme se oslabování národních států, nesmyslným regulacím, narůstající byrokracii, přerozdělování a dalšímu zadlužování. Budu prosazovat zachování nejvyšší možné suverenity naší země, včetně měny, daní, sociálního a zdravotního systému.

Milan Cabrnoch: Regulace tabáku ano, ale doma a smysluplně

11/7/2013 -

Brusel, 11. července 2013 -- Zdravotní výbor Evropského parlamentu v Bruselu podpořil nejpřísnější možnou podobu regulace tabákových výrobků, včetně zákazu příchutí nebo tenkých cigaret. Občanští demokraté v Evropském parlamentu současnou podobu směrnice odmítají. Podle europoslance Milana Cabrnocha nejde o milimetry nebo procenta; Evropská komise především porušuje svá vlastní pravidla, když se pokouší regulovat oblast ochrany zdraví spadající čistě do pravomoci členských států.

"Jako lékař si plně uvědomuji škodlivost kouření a jeho zdravotní následky. Tabákové výrobky by rozhodně měly být regulovány, zvláště pokud jde o jejich vliv na děti a pokud jde o zákaz kouření ve veřejných prostorách, jako jsou nemocnice, veřejné úřady, školy a podobně. Regulace tabáku ze strany EU je ale nesmyslná a navíc nelegální, o ochraně zdraví rozhodují podle smluv výhradně členské státy," řekl po hlasování Milan Cabrnoch.

Podle představ zdravotního výboru by se měly cigarety prodávat v jednotném obalu, jehož tři čtvrtiny by zabíralo zdravotní varování. Každá cigareta musí mít stejný rozměr a zakázány mají být jakékoli příchuti. Krabičky zároveň nesmějí obsahovat žádné logo výrobce nebo jeho ochrannou značku, pouze jednotný nápis.

"Od začátku projednávání směrnice jsme ze strany Komise požadovali předložení studií a odborných podkladů, které by ospravedlnily tak masivní zásah do řady dosud uznávaných práv a svobod, například do oblasti ochrany duševního vlastnictví. Nestalo se. Neexistuje totiž žádný důkaz, že tato regulace kouření skutečně omezí," řekl Milan Cabrnoch. "Naopak je zřejmé, že když zkomplikujeme legální výrobu a prodej cigaret, vznikne obrovský prostor pro padělatele a pašeráky, který by jen v České republice mohl dosáhnout miliardových rozměrů. Nemluvě o pracovních místech, která budou v případě platnosti směrnice ohrožena. Nic z toho evidentně nevadí ČSSD, která směrnici naopak podporuje."

Týden Milana Cabrnocha

10/7/2013 -

Další náročný výborový týden začal v Bruselu v pondělí 8. července, kam se Milan Cabrnoch vydal hned ráno. V odpoledních hodinách ho kromě zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci čekala také schůze poslanců ECR v tomto výboru. Tato setkávání slouží ke sjednocení linie frakce ve výboru a také rozdělení práce mezi poslance. Pondělní schůzka byla mimořádná také tím, že se jí poprvé účastnila nová poslankyně ECR za Chorvatsko paní Ruža Tomašić.

V úterý pokračovalo zasedání výboru, proběhlo též hlasování. Milan Cabrnoch dal rozhovor Českému rozhlasu o zaměstnanosti mládeže v Evropě a setkal se s novou velvyslankyní Gruzie při EU paní Natalií Sabanadze.

Ve středu ráno byla zahájena schůze výboru pro životní prostředí veřejné zdraví a bezpečnost potravin, která potrvá až do čtvrtečního večera. Na programu výboru je mimo jiné velmi očekávané hlasování o zprávě k tzv. „tabákové“ směrnici, která do budoucna zřejmě změní podobu tabákových výrobků. Plenární zasedání parlamentu bude o této zprávě hlasovat druhý zářijový týden.

Přístup ke zdravotní péči se v EU zhoršuje

5/7/2013 -

Evropský parlament ve čtvrtek 4. července 2913 projednal zprávu, která popisuje zhoršující se přístup občanů v členských zemích Evropské unie ke zdravotní péči. Zpravodajka poslankyně za zelené Jean Lambert výstižně popisuje, jak se dostupnost zdravotní péče zhoršuje v důsledku hospodářských neúspěchů. Nejhůře na tom jsou pochopitelně ti sociálně nejslabší, v evropském žargonu zranitelní občané - tedy mladí, nezaměstnaní, staří, zdravotně postižení, lidé bez vzdělání či přistěhovalci, zvláště nelegální.

Popis problému je výstižný, zato návrh řešení, které předkládá zpráva a které vehementně podporují levice spolu s euro-federalisty, je nejen nepřijatelný, ale především nereálný.

Zpráva navrhuje zakázat členským zemím pokračovat v rozpočtových škrtech, vyhlásit právo každého na přístup ke zdravotní péči a tvrdě je vymáhat. Vyzývá Evropskou komisi, aby po členských zemích vyžadovala podrobnější monitorování jejich zdravotnických systémů a zadávala jim “domácí úkoly” s cílem modifikovat jejich zdravotní systémy.Ve skutečnosti Evropská unie nemá žádné kompetence rozhodovat o zdravotnictví v jednotlivých členských zemích. To je výhradní odpovědností národních vlád.

Příčiny zhoršené dostupnosti zdravotní péče leží v zhoršující se hospodářské situaci. Pokud hodnoty nevytváříme, nemůžeme je přerozdělovat - jedině na dluh - a k tomu nás levice dál tlačí. Další zadlužování problém neřeší, pouze jej prohlubuje a odsouvá řešení na později.

V důsledku stárnutí populace vyžadují zdravotní systémy nezbytné reformy nejen ve struktuře poskytovaných služeb. Zdravotnictví je potřeba chápat jako službu, vytvořit rovné podmínky pro státní i soukromé poskytovatele, definovat rozsah služeb hrazených solidárně a umožnit občanům legálně a transparentně nakupovat služby ostatní. Musíme zapojit občany - pacienty do rozhodování, podpořit je v péči o vlastní zdraví, dát jim informace a žádat po nich přiměřenou odpovědnost za vlastní zdraví a péči o ně. Pokud správně definujeme rozsah solidárně hrazených služeb a budeme řádně spravovat a efektivně využívat solidární zdroje, bude solidárně hrazená péče dostupná všem.

Je jasné, že takové reformy nejde ušít z Bruselu pro všechny země stejně. Evropská unie proto musí země v reformách podporovat a ne jim házet klacky pod nohy.

Na prvním místě řešení zůstává hospodářství. Abychom mohli více přerozdělovat ve prospěch “zranitelných”, musíme více vytvářet, lépe uspět v celosvětové konkurenci, méně se zadlužovat, omezit byrokracii, podpořit podnikání, vytváření pracovních míst, podporovat vzdělávání a rozšiřování kvalifikací, nezatěžovat podnikatele nadměrnými daněmi a pseudo-daněmi, okamžitě zastavit neefektivní přerozdělování, dotace a fondy . Klíčová je reforma Evropské unie jako takové.

MUDr. Milan Cabrnoch, 4. července 2013

Mandát zastupitele města Kolína

24/6/2013 -

V pondělí 17. června 2013 rezignoval MUDr. Petr Kopecký na mandát zastupitele města Kolína.

Pan Kopecký byl zastupitelem zvolen v říjnu 2010 na kandidátce Občanské demokratické strany.
Rezignaci pana Kopeckého jsem neočekával. Pan Kopecký nikdy nebyl členem Občanské demokratické strany, vícekrát kandidoval na naší kandidátce a opakovaně byl zvolen zastupitelem města Kolína. Rozhodnutí pana Kopeckého respektuji.

Následující den, tedy 18. června 2013, jsem se podle zákona jako první náhradník stal zastupitelem města Kolína. Nejen jako poslanec Evropského parlamentu, ale současně jako předseda ODS v oblasti Kolín jsem pečlivě zvážil, zda mohu či nemohu mandát zastupitele přijmout.

Ve srovnání s rokem 2010, kdy jsem na kandidátce ODS do zastupitelstva města Kolína kandidoval, jsem svou prací v Evropském parlamentu mnohem více vytížen. Jsem členem vedení poslaneckého klubu ODS kde odpovídám za koordinaci hlasování skupiny evropských konzervativců. Jsem členem zdravotního výboru, mimo jiné zpravodajem pro novelu tabákové směrnice. Dále jsem členem sociálního výboru, zpravodajem klíčové směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí. Současně pracuji jako předseda stálého výboru EP pro Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii, tedy pro region s mimořádně komplikovanou politickou a bezpečnostní situací.

Práce zastupitele si velice vážím a uvědomuji si, že vyžaduje mnoho času. Po důkladném zvážení jsem usoudil, že se nemohu ve stávající situaci práci zastupitele města Kolína plně věnovat. Proto na mandát zastupitele rezignuji.

Dalším náhradníkem na kandidátce ODS v Kolíně je JUDr. Milan Janoušek. Pan doktor Janoušek má v práci v zastupitelstvu velké zkušenosti, velmi dobře zná město Kolín a jeho problémy. Pan doktor Janoušek má v ODS i v práci zastupitele mou plnou podporu.
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt