"Fondy EU"

Zaujalo mě: Česko může pomoci nezaměstnaným také z globalizačního fondu EU

9/4/2010 -
Zaujalo mě: Česko může pomoci nezaměstnaným také z globalizačního fondu EUNa zaměstnance propuštěné v důsledku hospodářské krize bude možné využít finanční prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto přijalo řadu organizačních opatření.

Read more »

EU mikropůjčky pro malé firmy a nezaměstnané

10/3/2010 -
EU mikropůjčky pro malé firmy a nezaměstnanéV době probíhající finanční a hospodářské krize, zejména rostoucí nezaměstnanosti, je třeba podporovat nejen banky a velké podniky ale také malé podniky a osoby samostatně výdělečně činné. Malé podniky vytvářejí v Evropě většinu nových pracovních míst.

Read more »

Globalizační fond

17/12/2009 -
V tomto týdnu se máme vyjádřit k návrhu Evropské komise uvolnit finanční prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve třech případech, a to Švédsko - Volvo, Holandsko - Heijmans a Rakousko - Stiermark.

Read more »

Začíná čerpání z dalšího evropského zdroje

27/10/2009 -
Začíná čerpání z dalšího evropského zdrojeJednotlivé členské země EU začínají čerpat z takzvaného globalizačního fondu Evropské unie. Jde o nový fond, původně určený ke zmírnění dopadů globalizace na zaměstnanost. Ve fondu je na tento rok 500 milionů euro, stejně jako na rok 2010. Češi zatím nepožádali.

Read more »

Navrhuji omezit rozpočet globalizačního fondu EU

2/9/2009 -
Globalizační fond má v roce 2009 rozpočet 500 milionů Euro. Zatím nebylo vyčerpáno nic, byly předloženy žádosti v objemu do 10 milionů, připravují se žádosti v objemu cca 40 milionů Euro. Nebude vyčerpáno více jak 10% rozpočtu. Na příští rok navrhuji omezit rozpočet Globalizačního fondu na polovinu, 250 milionů Euro - i tak to bude 5Ă— více, než je maximální očekávané letošní čerpání.

Read more »
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt