"Občanská demokratická strana"

Hodnocení práce v EP - Odpověď na otázky Parlamentních listů

3/4/2014 -

V Evropském parlamentu působím jako poslanec ODS od roku 2004. Volební období je pětileté a proto nejsou jakékoli emoce spojené s jeho ukončením namístě.

Během deseti let práce v EP, v poslaneckém klubu ODS, ve výboru sociálním, zdravotním i v čele delegace pro spolupráci se zeměmi jižního Kavkazu se zcela jistě podařilo mnoho věcí. Nemohu z nich jednoznačně vybrat jedinou, když se pokusím o výčet, bude jistě nespravedlivý.

Na prvním místě mám velkou radost z toho, že se nám podařilo vybudovat velký a kompetentní tým lidí, složený ze zvolených poslanců, jejich asistentů, i z politických poradců a dalších spolupracovníků.

ODS jako jedna z mála politických stran reprezentovaných v Evropském parlamentu během celých deseti let vždy připravovala svůj vlastní postoj k hlasování a můžeme hrdě prohlásit, že jsme vždy hlasovali plně v souladu s politickým i volebním programem ODS. I proto je evropská politika ODS oblastí, ve které se nemáme za co stydět. Sám jsem k tomu jako koordinátor hlasování klubu ODS rád přispěl.

V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky jsem přispěl i díky pozici mluvčího ECR k celé řadě rozhodnutí, z větší části proti novým regulacím a nárůstu byrokracie. Příklad: podařilo se nám zabránit dalším regulacím v oblasti pracovní doby. Ve zdravotním výboru jsem se podílel na přijetí balíčku směrnic a nařízení souvisejících s přeshraničním poskytováním zdravotní péče, s klinickým výzkumem, s léky a zdravotnickými prostředky.

Jako jediný český poslanec jsem vedl pět let delegaci Evropského parlamentu, v mém případě pro spolupráci s parlamenty Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie. Z poslední cesty do Gruzie a Ázerbájdžánu jsem se vrátil v sobotu 29. března 2014.
V této komplikované oblasti tří post-sovětských republik, ve kterých se bolestně rodí demokracie a které bojují o svou nezávislost a suverenitu se mi podařil velký kus práce na poli parlamentní demokracie. Podařilo se mi dobře poznat všechny tři země, seznámit se s jejich politickou situací, byl jsem pozorovatelem při většině klíčových voleb v těchto zemích a navázal jsem mnoho pracovních i osobních kontaktů.

České republika je jednu ze středně velkých členských zemí. Je vnímána jako důležitý hráč na poli evropské politiky. V poslední době, narozdíl od doby vlády Petra Nečase, naše postavení značně oslabují vnitřní politické spory, které se pochopitelně na evropskou půdu přenáší.

Velkým a dlouhodobým zklamáním je zcela nedostatečný prostor, který věnují česká média, v čele s veřejnoprávními, problematice Evropské unie a dopadům evropské politiky na životy občanů ČR. Prezentace EU a práce našich lidí zde se v českých médiích omezuje glosy, podněcující závist a zášť, rádo-by kauzy a skandály, klimbající poslance, v nejlepším případě na „veselé historky z natáčení“. Vzhledem k tomu, že pokřivený zájem médií pokládám za fatální, Vám žádnou „historku z natáčení“ neposkytnu.

Otázky Parlamentních listů:
1) Mrzí vás, že již volební období a tudíž vaše působení v EP končí, nebo je to pro vás jistá úleva?
2) Co jste v EP prosadil a jste z toho důvodu na to hrdý?
3) Jakou má v EU Česká republika pověst?
4) Vybaví se vám v souvislosti s působením v EP nějaká úsměvná historka?
5) Je něco, co vás v EP štvalo?

ODS: Sexuální a reprodukční zdraví nemá regulovat Brusel

11/12/2013 -

Štrasburk, 10. prosince 2013 -- Evropský parlament ve Štrasburku zamítl celoevropskou liberalizaci potratů nebo povinné a jednotné zavádění sexuální výchovy do škol. Proti návrhu z pera portugalské socialistky se postavili i europoslanci ODS, a to z těchto důvodů:

1) Zpráva se vztahovala na široký okruh otázek, které jsou zcela mimo působnost Evropské unie. EU tedy nemá podle smluv žádné výlučné právo tyto oblasti regulovat. Jde zejména o zdravotní pojištění, přístup k antikoncepci nebo potratu, těhotenství a porod, léčbu neplodnosti nebo sexuální výchovu v mateřských a základních školách.

2) Zpráva se dotýkala řady morálních a etických otázek, které mají vzhledem k odlišnému kulturnímu a historickému kontextu v jednotlivých členských státech odlišnou hodnotu. Evropské komisi nepřísluší tyto otázky regulovat, rozhodnutí je v první řadě na členských státech a jejich občanech.

Podle mluvčí ODS ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Andrey Češkové by se práva žen na sexuální a reprodukční zdraví neměla stát předmětem ideologického souboje mezi pravicí a levicí.

Místopředseda ODS na Kolínsku

13/5/2013 -
Místopředseda ODS na Kolínsku

Na pozvání Milana Cabrnocha, předsedy oblastního sdružení ODS Kolín, navštívil ve čtvrtek 9. května 2013 naši oblast místopředseda ODS a současně místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Jiří Pospíšil.

Odpoledne se pan místopředseda a současně bývalý ministr spravedlnosti setkal na besedě s právnickou veřejností. Pozvali jsme soudce, advokáty, státní zástupce, notáře, ale i studenty gymnázií z okresu Kutná Hora a okresu Kolín. Během dvouhodinové diskuse došlo nejen na nový občanský soudní řád, naděje a obavy s ním spojené. Probrali jsme také aktuální události spojené se vztahy mezi státními zástupci a policií, ale i obecnější témata související s vymahatelností práva v naší zemi.

Po besedě s právnickou veřejností se pan Pospíšil jako host zúčastnil diskusního oblastního sněmu v Kolíně. Zde jsme pokračovali ještě otevřenějším tónem v hodnocení stávající politické situace, situace ODS, fungováním koaliční vlády a rolí ODS v ní i přípravami na nastávající volební rok.

MUDr. Milan Cabrnoch, ODS
předseda Oblastního sdružení ODS Kolín
poslanec Evropského parlamentu
9. května 2013

Přemysl na Hrad

14/12/2012 -

Ve čtvrtek 13. prosince uspořádal MUDr. Milan Cabrnoch a Oblastní sdružení Občanské demokratické strany Kolín v Kolínském divadle koncert na podporu MUDr. Přemysla Sobotky, kandidáta ODS na prezidenta republiky.

Hostem Kolínského Big Bandu, který navodil příjemnou swingovou náladu, byla Jitka Zelenková, která vedle nádherného zpěvu také ocenila práci Přemysla Sobotky a vyjádřila mu podporu.

První místopředseda senátu MUDr. Přemysl Sobotka oslovil přítomné členy a podporovatele ODS a předestřel své důvody ke kandidatuře na post prezidenta republiky. Zdůraznil své zásady obhájce demokracie a svobody. Příležitost k diskuzi dostali všichni přítomní během malého občerstvení, která následovalo po koncertě.

Rozhovor s Přemyslem Sobotkou si můžete přečíst v posledním čísle Modrého Kolínska.

Koncert pro Přemysla Sobotku

19/11/2012 -

Vážená paní, vážený pane,

v lednu budou mít všichni občané České republiky poprvé v historii možnost volit prezidenta. Tato volba výrazně ovlivní tvář naší země v příštích letech.

Občanská demokratická strana nominovala na tento post místopředsedu Senátu Parlamentu ČR pana MUDr. Přemysla Sobotku. Jeho kandidaturu jsem se spolu s Oblastním sdružením ODS rozhodl podpořit prostřednictvím koncertu, na který bych Vás rád pozval.


Koncert pro Přemysla Sobotku se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 19h30 v Kolínském divadle a vystoupí na něm Jitka Zelenková za doprovodu Kolínského Big Bandu. Během koncertu se Vám Přemysl Sobotka představí a po skončení programu budete mít možnost se s ním osobně setkat u číše vína.

Vstupenky na koncert budou vydány (zdarma) proti potvrzení účasti. Prosím Vás o potvrzení Vaší účasti do 3. prosince 2012 paní Jaroslavě Ondrákové na telefonní číslo 777 777 140, nebo na e-mail jaroslava.ondrakova@cabrnoch.cz, neboť počet míst je omezen. Při potvrzení účasti uveďte své jméno, požadovaný počet vstupenek a kontaktní adresu, na kterou si přejete vstupenky zaslat. Vstupenky bude též možné vyzvednout před představením přímo v divadle.

Těším se na setkání s Vámi a s Přemyslem Sobotkou v Kolínském divadle.

S pozdravem, Milan Cabrnoch

Attachments:
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt