"Strategie EU pro zdraví"

Strategický plán na ochranu zdraví 2008-2013: větší důraz na prevenci

15/10/2008 -
Strategický plán na ochranu zdraví 2008-2013: větší důraz na prevenciEP dnes přijal nelegislativní zprávu, která se zabývá bílou knihou Komise v oblasti zdravotní péče na období 2008-2013. Poslanci vítají tři hlaví cíle toho dokumentu, kterými jsou podpora dobrého zdraví, ochrana před zdravotními riziky a podpora dynamických zdravotních systémů.

Read more »

Strategie EU pro zdraví

15/1/2008 -
Strategie EU pro zdravíEvropská komise předložila k veřejné diskusi dokument s názvem Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008-2013. Tímto dokumentem zahájila diskuse o zásadní změně přístupu Evropské unie k problematice zdraví a zdravotnictví.

Read more »

Health 2008 - 13

6/12/2007 -
Health 2008 - 13Podle Smlouvy o Evropských Společenství musí Evropská unie dbát na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem a na zjišťování příčin ohrožení lidského zdraví.

Read more »

Program HEALTH 2008-2013 - Společně pro zdraví

5/12/2007 -
Program HEALTH 2008-2013 - Společně pro zdraví  Od ledna 2008 vstupuje v platnost druhý akční program Společenství v oblasti zdraví 2008-2013, jehož cílem je zlepšit ochranu zdraví občanů, podporovat zdravý životní styl a šířit mezi občany informace o zdraví a zdravém životním stylu.

Read more »
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt