Program HEALTH 2008-2013 - Společně pro zdraví

 

| 5/12/2007 | Témata: Strategie EU pro zdraví.

Program HEALTH 2008-2013 - Společně pro zdraví  Od ledna 2008 vstupuje v platnost druhý akční program Společenství v oblasti zdraví 2008-2013, jehož cílem je zlepšit ochranu zdraví občanů, podporovat zdravý životní styl a šířit mezi občany informace o zdraví a zdravém životním stylu.

Program HEALTH

Organizace zdravotnictví a poskytování zdravotní péče je plně v kompetenci členských států EU. Přesto je EU v rámci možností aktivní i v této oblasti. Aktivity Společenství jsou ale omezeny jen na akce zaměřené na ochranu zdraví a bezpečnost občanů v oblasti veřejného zdraví. Prvním úspěšným integrovaným projektem Společenství v oblasti veřejného zdraví byl akční program na léta 2003-2008.1 Od ledna 2008 ho nahrazuje a na něj navazuje druhý akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví 2008-2013 pod názvem HEALTH - Společně pro zdraví.

Rozpočet programu HEALTH na období 2008-2013 činní 321,5 mil. EUR. První akční program disponoval na stejné šestileté období dokonce částkou 353 mil. EUR, je však nutné vzít v potaz překryv a změnu programu v roce 2008. Do programu se mohou zapojit všechny členské státy EU, země ESVO/EHP, kandidátské země, země Západního Balkánu a země zapojené do Evropské politiky sousedství. Program je spravován přímo Evropskou komisí, respektive Výkonnou agenturou pro oblast veřejného zdraví (Public Health Executive Agency) se sídlem v Lucemburku, která spravuje rozpočet, vybírá konkrétní projekty, kontroluje jejich implementaci a poskytuje programu nezbytnou podporu ve formě koordinace činnosti pracovních skupin, zpracovávání analytických studií nebo organizaci seminářů a konferencí. Program je prováděn na základě ročního plánu práce stanovujícího priority, akce a tematické finanční alokace. Pro Českou republiku je kontaktním místem odbor mezinárodních vztahů a EU Ministerstva zdravotnictví.

Program je tvořen třemi akcemi:

I. Zlepšit ochranu zdraví občanů

Cílem této akce je chránit občany před zdravotními hrozbami například rozvíjením strategií a mechanizmů pro prezenci a jejich podporou. Akce se dále snaží o zlepšování bezpečnosti občanů.

II. Podpora zdraví

Cílem této akce je podporovat zdravější způsob života jako zdravá životospráva, omezování spotřeby tabáku a alkoholu a vyvarování se drog. Akce se dále snaží o snižování zdravotních nerovností a důraz na zdravotní faktory vedoucí k omezení závažných nemocí, úrazů a zranění.

III. Vytváření a šíření informací a znalostí v oblasti zdraví

Cílem této akce je vzájemná výměna znalostí a osvědčených postupů, shromažďování informací o zdraví, jejich analýza a především pak šíření těchto informací. Mezi důležitá témata patří třeba genderová problematika, dětské nemoci nebo vzácné choroby.

Zapojili se do programu i Češi?

Na základě pracovního programu pro rok 2007 v rámci prvního akčního programu v oblasti veřejného zdraví 2003-2008 vyhlásila Výkonná agentura pro oblast veřejného zdraví počátkem roku 2007 výzvu k podávání projektů. Počátkem listopadu bylo ze 222 podaných projektů vybráno 63 nejlepších, které budou podpořeny částkou 37,5 mil. EUR. Podle zveřejněné statistiky podali Češi 3 projekty, žádný z nich však neprošel přísným hodnocením. Jako přidružení partneři se tak alespoň účastní asi 13 projektů jiných předkladatelů. Oproti tomu třeba Švédové byli úspěšní se všemi svými 3 projekty. Nejvíce projektů podali Italové a byli ze 75% úspěšní. Z údajů vyplývá, že úspěšnost předkladatelů z nových členských států nebo třetích zemí je mizivá (asi 2 projekty ze 20), zatímco u starých členských států je poměr podstatně lepší (asi 65 projektů ze 185). Překvapením asi nebude ani fakt, že organizace se zkušenostmi s tímto komunitárním projektem dosahují až 50% úspěšnosti oproti 25% úspěšnosti žadatelů bez zkušeností.

Nová výzva k podávání projektů bude vypsána po schválení pracovního programu pro rok 2008, lze ji tedy očekávat nejdříve na přelomu ledna a února 2008. Vyplatí se tedy sledovat stránky Výkonné agentury pro oblast veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví.

Michal Kadera CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Více informací: http://www.cebre.cz/cz/docs/health

Obecné informace: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2008_2013_en.htm

rozhodnutí v CS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_301/l_30120071120cs00030013.pdf

program pro akce společenství v oblasti veřejného zdraví 2003-2008
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_en.htm

podpořené projekty
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm

Výkonná agentura: http://ec.europa.eu/phea/index_en.html

Úspěšné projekty v roce 2007
http://ec.europa.eu/phea/documents/Accepted_proposals.pdf

Statistika úspěšnosti projektů 2007
http://ec.europa.eu/phea/documents/10_QAbis.pdf

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt