"Modernizace zdravotnických systémů"

Přístup ke zdravotní péči se v EU zhoršuje

5/7/2013 -

Evropský parlament ve čtvrtek 4. července 2913 projednal zprávu, která popisuje zhoršující se přístup občanů v členských zemích Evropské unie ke zdravotní péči. Zpravodajka poslankyně za zelené Jean Lambert výstižně popisuje, jak se dostupnost zdravotní péče zhoršuje v důsledku hospodářských neúspěchů. Nejhůře na tom jsou pochopitelně ti sociálně nejslabší, v evropském žargonu zranitelní občané - tedy mladí, nezaměstnaní, staří, zdravotně postižení, lidé bez vzdělání či přistěhovalci, zvláště nelegální.

Popis problému je výstižný, zato návrh řešení, které předkládá zpráva a které vehementně podporují levice spolu s euro-federalisty, je nejen nepřijatelný, ale především nereálný.

Zpráva navrhuje zakázat členským zemím pokračovat v rozpočtových škrtech, vyhlásit právo každého na přístup ke zdravotní péči a tvrdě je vymáhat. Vyzývá Evropskou komisi, aby po členských zemích vyžadovala podrobnější monitorování jejich zdravotnických systémů a zadávala jim “domácí úkoly” s cílem modifikovat jejich zdravotní systémy.Ve skutečnosti Evropská unie nemá žádné kompetence rozhodovat o zdravotnictví v jednotlivých členských zemích. To je výhradní odpovědností národních vlád.

Příčiny zhoršené dostupnosti zdravotní péče leží v zhoršující se hospodářské situaci. Pokud hodnoty nevytváříme, nemůžeme je přerozdělovat - jedině na dluh - a k tomu nás levice dál tlačí. Další zadlužování problém neřeší, pouze jej prohlubuje a odsouvá řešení na později.

V důsledku stárnutí populace vyžadují zdravotní systémy nezbytné reformy nejen ve struktuře poskytovaných služeb. Zdravotnictví je potřeba chápat jako službu, vytvořit rovné podmínky pro státní i soukromé poskytovatele, definovat rozsah služeb hrazených solidárně a umožnit občanům legálně a transparentně nakupovat služby ostatní. Musíme zapojit občany - pacienty do rozhodování, podpořit je v péči o vlastní zdraví, dát jim informace a žádat po nich přiměřenou odpovědnost za vlastní zdraví a péči o ně. Pokud správně definujeme rozsah solidárně hrazených služeb a budeme řádně spravovat a efektivně využívat solidární zdroje, bude solidárně hrazená péče dostupná všem.

Je jasné, že takové reformy nejde ušít z Bruselu pro všechny země stejně. Evropská unie proto musí země v reformách podporovat a ne jim házet klacky pod nohy.

Na prvním místě řešení zůstává hospodářství. Abychom mohli více přerozdělovat ve prospěch “zranitelných”, musíme více vytvářet, lépe uspět v celosvětové konkurenci, méně se zadlužovat, omezit byrokracii, podpořit podnikání, vytváření pracovních míst, podporovat vzdělávání a rozšiřování kvalifikací, nezatěžovat podnikatele nadměrnými daněmi a pseudo-daněmi, okamžitě zastavit neefektivní přerozdělování, dotace a fondy . Klíčová je reforma Evropské unie jako takové.

MUDr. Milan Cabrnoch, 4. července 2013

Problematika e-health v evropských souvislostech

7/1/2007 -
Problematika e-health  v evropských souvislostechS rychlým rozvojem a rozšiřováním nových komunikačních technologií proniká elektronická komunikace stále více do všech oblastí našeho života. Není tomu jinak ani ve zdravotnictví. Obvykle shrnujeme využívání elektronické komunikace v určité oblasti pod zkratku začínající písmenkem e.

Read more »

Evropský parlament schválil zprávu Cabrnocha

6/5/2005 -
ZDNPoslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch (ODS) uspěl se zprávou Evropské komise, kterou vypracoval. Plénum Evropského parlamentu ji přijalo minulý týden. Zpráva s názvem Modernizace sociální ochrany a rozvoj kvalitní zdravotní a dlouhodobé péče se zabývala současným stavem zdravotnictví.

Read more »

Milan Cabrnoch prosadil text svého usnesení na plénu Europarlamentu

29/4/2005 -
Milan CabrnochZpráva europoslance Milana Cabrnocha (EPP-ED/ODS) byla s úspěchem přijata na plénu Evropského parlamentu. Zpráva se dotýkala modernizace evropské sociální politiky a rozvoje systémů zdravotní péče. Pro českého poslance z poslaneckého klubu Evropské lidové strany - Evropských demokratů šlo o první příležitost hlasitě předvést liberální názory poslance z nového členského státu EU přímo na plénu Parlamentu.

Read more »

Odpovědi na otázky Zdravotnických novin

29/4/2005 -
ZDNRozhovor na téma zpráva Evropské komise o modernizaci sociální ochrany a rozvoji kvalitní zdravotní a dlouhodobé péče.

Read more »
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt