"Pohyb pacientů"

Zdravotní turistika (nejen) v Chorvatsku

18/6/2014 -

Zdravotní turistika je stále častěji frekventovaným tématem nejen politických diskusí a nejen v rámci Evropské unie. Stala se také jedním z témat, živě diskutovaným během pracovního setkání poslanců skupiny Evropských konzervativců a reformistů. Tato skupina, která po nedávných evropských volbách výrazně posílila, se sešla ke svému jednání v Dubrovníku.

Téma zdravotní turistiky otevřel přizvaný přednášející dr. Marijan Gjukič, působící v Chorvatsku a v Rakousku. Zdravotní turistiku (Health Tourism) můžeme rozdělit na léčebnou (Medical Tourism), lázeňskou (Spa) a ozdravnou (Wellnes). Pro léčebnou turistiku, kdy pacienti vyhledávají v zahraničí konkrétní léčbu, často léčebný zákrok, je klíčovou normou evropská směrnice O právech pacientů při přeshraniční zdravotní péči, která byla nedávno implementována (s jistým zpožděním) i v České republice.

Chorvatsko má v oblasti zdravotní turistiky mnoho příležitostí a hledá, podobně jako další země, jek je využít. Má vhodné klimatické podmínky, mnohaletou tradici v oblasti turistiky, velké ubytovací kapacity využívané jen v sezóně. Nabídka je však tradičně soustředěna na klasickou turistiku, chybí větší zkušenosti s užšími cílovými skupinami, jako jsou chronicky nemocní či senioři.

Zdravotnictví, zvláště jeho lůžková část, je téměř úplně řízena veřejnou správou, státem a regiony. I v ambulantní péči je značná část lékařů zaměstnána ve veřejných zdravotnických zařízeních. Zájem o poskytování zdravotní péče zahraničním pacientům v těchto zařízeních je spíše formální.

Také lázeňství, které využívá relativně bohaté přírodní zdroje, se soustředí převážně na domácí klientelu a péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Wellnes služby jsou poskytovány především v komerčních hotelových zařízeních.

Zdravotní turistika je na tom v Chorvatsku podobně jako v řadě dalších zemí. Odborníci si uvědomují velké příležitosti, které nabízí. Poskytovatelé zdravotních služeb obecně možnost rozšíření klientely vítají (výrazně více soukromí než státní), ale konkrétním krokům se věnují minimálně. Pacienti nemají o možnostech léčení v zahraničí prakticky žádné informace, a to ani o nabídce péče ani o její úhradě podle směrnice o přeshraniční zdravotní péči.

S kolegou Gjuričem jsme se shodli na potřebě rozvoje zdravotní turistiky nejen mezi Českou republikou, Chorvatskem a Rakouskem, ale i mezi jinými zeměmi. Nabízí se dostupnější a kvalitnější zdravotní služby pro pacienty, nové programy pro seniory a dlouhodobě nemocné, lepší využití stávající kapacit jak lidských, tak přístrojových. Zdravotní turistika ve střední i v celé Evropě má své místo a její rozvoj bude v příštích letech rychlý. Je na každém z nás, aby se rozhodlo, zda se ho bude účastnit nebo jej pozorovat.

Volný pohyb osob a zdravotní péče v EU

19/6/2007 -
Volný pohyb osob a zdravotní péče v EUDne 14. června 2007 se v Evropském parlamentu pod záštitou MUDr. Milana Cabrnocha uskutečnil kulatý stůl o mobilitě občanů nazvaný Dostupnost kvalitní zdravotní péče jako podmínka volného pohybu osob v rámci Evropské unie.

Read more »

Je volný pohyb pacientů pro EU velké sousto?

8/9/2005 -
Medical Tribune Přestože zajištění ani financování zdravotní péče nejsou regulovány na úrovni Evropské unie a příslušnou legislativu určují pouze národní vlády, rozhodla se EU organizovat zajištění zdravotní péče pro občany členských zemí v celém společenství, a to za jednotných podmínek.

Read more »

Seminář Českého zdravotnického fóra

18/3/2005 -

České zdravotnické fórumVe čtvrtek 17. března 2005 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář Českého zdravotnického fóra, věnovaný problematice dvou zpráv, týkajících se zdravotnictví a projednávaných právě v Evropském parlamentu. Přednášejícím byl poslanec EP MUDr. Milan Cabrnoch. Podklady pro jeho přednášky jsou zde:

 Modernizace zdravotních systémů v zemích EU [PDF, 71kB]
 Pohyb pacientů [PDF, 70kB]

Zpráva Evropské komise o vlivu pohybu pacientů na vývoj zdravotní péče

28/11/2004 -

Vedle zprávy Evropské komise o Modernizaci zdravotnických systémů projednává Evropský parlament souběžně další, téměř sesterskou zprávu Evropské komise, která se zabývá dopady pohybu pacientů na vývoj zdravotní péče v Evropské unii.

Text zprávy naleznete zde:   Follow-up to the high level reflection process on patient mobility and healthcare
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt