"Tabáková směrnice"

Tabáková směrnice – podaří se zvrátit současný směr?

13/5/2013 -

V minulém týdnu podal Milan Cabrnoch na dvaasedmdesát pozměňovacích návrhů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, který usiluje o omezení kouření a jeho dopadu na veřejné zdraví prostřednictvím regulace průmyslu a obchodu. Vzhledem k historickým zkušenostem s regulací alkoholu lze s úspěchem pochybovat, o tom, že přísná regulace omezí počet kuřáků v Evropě a zároveň nezvýší objem černého trhu s tabákovými výrobky.

Navíc se Milan Cabrnoch domnívá, že Evropské unii nepřísluší tuto oblast regulovat, neboť to lze učinit na úrovni členských států. Ve svých návrzích usiluje o to, aby byla zachována svoboda trhu a přílišným rozsahem zdravotních varování nedošlo k usnadnění práce padělatelů.

Přehled všech pozměňovacích návrhů, které byly podány v souladu s pozicí Ministerstva zemědělství České republiky, naleznete v příloze.

Attachments:

Milan Cabrnoch na straně odborů

7/4/2013 -

V živé diskusi kolem tabákové směrnice se na mne obrátili pánové Štěpánek a Balán, funkcionáři Nezávislého odborového svazu pracovníků v potravinářském průmyslu.

Odboráři se staví proti návrhu novely tabákové směrnice, obávají se z likvidace pracovních míst. Jsou přesvědčeni, že návrh podpoří kriminální aktivity a současně nepovede k lepšímu zdraví. Navrhované nové regulace jsou podle nich nedomyšlené a nemají žádný smysl. V tomto případě vidíme věc velmi podobně, proto jsem jim odpověděl:

Vážení představitelé odborových organizací,
děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mne obrátili svým dopisem ve věci novely tzv. “evropské tabákové směrnice”.

Informace, které mi poskytujete, zejména informace o hrozící ztrátě stovek pracovních míst v mém rodném městě, jsou skutečně znepokojivé.

Sdílím s Vámi obavy o tom, že opatření, navrhovaná Evropskou komisí, nepovedou k deklarovanému cíli, tedy lepšímu zdraví obyvatel. Souhlasím i s Vašimi argumenty o negativním dopadu na černý trh, ilegální výrobu a pašování. Otevření nového prostoru pro kriminální aktivity, navíc v takovém rozsahu, pokládám za nepřijatelný dopad evropské legislativy.

Jsem rád, že stanovisko, které zastávám, je blízké stanovisku české vlády, sněmovny i senátu, stejně jako stanovisku Svazu průmyslu a dopravy a stanovisku odborů, tedy Vašemu. S velkým znepokojením sleduji, že podobné stanovisko nesdílí celá česká reprezentace v Evropském parlamentu. Snad jste již měli možnost zaznamenat zcela protichůdné stanovisko poslanců sociální demokracie, kteří se z Vašeho pohledu staví proti zájmům odborů a navrhovanou směrnici nejen podporují, ale ještě naznačují zájem na jejím zpřísnění. Vzhledem k obvykle blízkému postoji odborů a ČSSD je to pro mne velkým překvapením.

Ujišťuji Vás jako koordinátor hlasování poslaneckého klubu ODS v Evropském parlamentu, že nejen já, ale všichni poslanci EP za ODS, využijeme všech našich možností, abychom zabránili takovým regulacím, které by poškodily zájmy členů Vašeho odborového svazu, aniž by měly odpovídající dopad na ochranu zdraví občanů naší země.

S pozdravem M. Cabrnoch

Vážený pan
Zdeněk Balán, předseda ZO NOS PPP
JUDr. Alexandr Štěpánek, předseda NOS PPP
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt