"Oznámení"

Pozvánka na seminář: „ePreskripce – budoucnost nejistá“

2/11/2013 -

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut spolu s Českým národním fórem pro eHealth si Vás dovoluje pozvat na seminář

ePreskripce – budoucnost nejistá

ve středu 6. listopadu 2013 od 15.45 do 18.00 hod. vysoká škola CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1)

Newsletter ODS v Evropském parlamentu

11/6/2013 -

Plenární zasedání, Štrasburk 10. - 13. června 2013

Evropská komise navrhuje sebrat letos českým zemědělcům skoro 300 milionů korun. Komise chce seškrtat přímé platby a jako kritérium si vybrala strukturu zemědělských podniků v dané zemi s tím, že diskriminovány mají být především velké podniky. Největší podíl přímých plateb, 4,5%, by musela odepsat Česká republika, na rozdíl například od rakouských zemědělců, kteří by přišli jen o 2,5 procenta plateb. Jak připomíná Hynek Fajmon, krácení plateb podle velikosti poškodí všechny podniky, včetně malých. Pokud má ke krácení plateb dojít, musí dopadnout na všechny členské státy stejně.

3,5 miliardy eur by měl Brusel v příštích letech utratit za potraviny pro chudé. Další půl miliardy eur by měly do fondu dodat členské státy ze svých rozpočtů. Zatímco Česká republika dosud podobnou pomoc nečerpala, nově by měla mít povinnost přispět. V případě nečerpání pomoci by pak o vložené peníze přišla. ODS podobná pravidla nepodpoří. Z fondu budou podle Milana Cabrnocha profitovat především zemědělci, jejichž dotované přebytky se budou za další dotace vykupovat a přerozdělovat. "Ponechme co nejvíce peněz v rozpočtech členských zemí, ať problematiku chudoby řeší podle svého," dodává Milan Cabrnoch.

Evropský parlament bude ve čtvrtek hlasovat o zprávě hodnotící výsledky a budoucnost tzv. Evropské služby vnější akce neboli diplomatické služby EU. Občanští demokraté nesouhlasí se snahou oslabit pozici členských států ve prospěch Evropské komise, která se v oblasti zahraniční politiky snaží vytvářet politické struktury mimo právní rámec. "Snaha EU předstírat, že je stát s vlastní diplomacií, nás stojí deset miliard korun ročně, ale žádné hmatatelné výsledky nepřinesla. Namísto přenosu dalších pravomocí je na čase se zamyslet, zda vznik této služby nebyl unáhlený," říká europoslanec Edvard Kožušník.

Evropský parlament by měl ve čtvrtek schválit prozatímní dohodu o hospodářském partnerství s regionem střední Afriky. Člen výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil dohodu vítá. "Spící ministr Schwarzenberg v tomto klíčovém africkém regionu zatím českým podnikatelům svou nečinností spíš házel klacky pod nohy. Česká republika má v Africe vynikající pověst a jakékoli uvolnění obchodu je proto v našem zájmu," řekl Jan Zahradil.

Kontakt:
Jan Křelina, mluvčí ODS v Evropském parlamentu
Tel: +32 493 214 346, +420 733 724 158
Email: jan.krelina@europarl.europa.eu
Web: www.ods.cz/eu, www.ecrgroup.eu

Pozvánka: Konference Regulace tabáku – osobní svoboda vs. veřejné zdraví

29/5/2013 -

V Evropském parlamentu je právě projednáván návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Jde o jeden z nejdiskutovanějších legislativních návrhů sedmého funkčního období Evropského parlamentu, který vyvolal i velký zájem veřejnosti. Zásadní otázka totiž zní, zda-li Evropské unii přísluší o tomto tématu rozhodovat. Návrh směrnice upravuje výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových a souvisejících výrobků a usiluje o omezení kouření a jeho dopadu na veřejné zdraví prostřednictvím regulace průmyslu a obchodu.

Mnoho otázek, které návrh vyvolává, se týká rovnováhy mezi osobní svobodou a ochranou veřejného zdraví. Dále se vede diskuze o svobodě trhu, problematice padělků a také o obavách, že by podobně restriktivně mohly být v budoucnu nahlíženy i další nezdravé produkty, jako jsou cukrovinky, nebo tučné maso. Problematickým bodem je také přenos odpovědnosti za veřejné zdraví na průmysl.

Začátkem května podal Milan Cabrnoch k návrhu směrnice na dvaasedmdesát pozměňovacích návrhů. Vzhledem k historickým zkušenostem s regulací alkoholu lze s úspěchem pochybovat, o tom, že přísná regulace omezí počet kuřáků v Evropě a zároveň nezvýší objem černého trhu s tabákovými výrobky.

Navíc se Milan Cabrnoch domnívá, že Evropské unii nepřísluší tuto oblast regulovat, neboť to lze učinit na úrovni členských států. Ve svých návrzích usiluje o to, aby byla zachována svoboda trhu a přílišným rozsahem zdravotních varování nedošlo k usnadnění práce padělatelů.

Centrum zdravotně-sociálních studií Vysoké školy CEVRO Institut pořádá k návrhu „tabákové“ směrnice odbornou konferenci, na které vystoupí i Milan Cabrnoch.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2013 od 14h v prostorách vysoké školy CEVRO Institut, Jungamnnova 17, Praha 2 a je veřejně přístupná. V příloze naleznete program konference.

Attachments:

Pozvánka na seminář: NOVÉ EVROPSKÉ REGULACE V LÉKOVÉ POLITICE

22/2/2013 -

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na seminář:

NOVÉ EVROPSKÉ REGULACE V LÉKOVÉ POLITICE

který se uskuteční ve středu 27. února 2013 od 16.00 do 18.00 hod. v budově vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

Seminář se koná za podpory Evropských konzervativců a reformistů.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mailu lucie.litomiska@vsci.cz .

Veřejná konzultace k financování vědy a výzkumu v EU

17/2/2011 -
Veřejná  konzultace k financování vědy a výzkumu v EU9. února 2011 vydala Evropská komise Zelenou knihu nazvanou Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU, ve které jsou navrženy změny způsobu financování výzkumu a inovací z prostředků Evropské unie.

Read more »
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt