"Evropský parlament"

Ideová konference 10 let ČR v EU

24/4/2014 -
Ideová konference 10 let ČR v EU

V pátek 11. dubna 2014 se uskutečnila Ideová konference Středočeské ODS na téma „10 let České republiky v Evropské unii.

Jako hlavní řečník vystoupil Mirek Topolánek, který zavzpomínal na předsednictví České republiky v Evropské unii a vyjádřil přesvědčení, že Česká republika nemá jinou reálnou alternativu než členství v Evropské unii. Milan Cabrnoch, který byl po celých deset let poslancem Evropského parlamentu, rekapituloval práci poslanců ODS, jejich snahu bránit zbytečným regulacím a informoval o fungování poslaneckého klubu i o tom, jak tvorba evropské legislativy funguje a jak je možné ji ovlivnit.
Jan Skopeček, předseda středočeské ODS, se vyjádřil k ekonomickému aspektu členství v Evropské unii a vyslovil se proti přijetí eura.

Martin Kupka, místopředseda ODS, zhodnotil naše členství v Evropské unii z pohledu občana a prezentoval jak je Evropská unie občany vnímána.

Kandidát do Evropského parlamentu Tomáš Vaněk poukázal na absurdní opatření, která Evropská unie přijímá v boji s klimatickými změnami.

Během následující diskuze patřil mezi nejaktivnější diskutující bývalý ministr hospodářství Karel Dyba, který kritizoval postup při řešení ekonomické krize a rovněž se vyslovil proti přijetí eura. Dále se diskutovalo o energetické bezpečnosti i zahraniční politice Evropské unie.

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 14. - 17. 4. 2014

15/4/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 14. - 17. dubna 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání je na programu jednání společná rozprava o Potravinách, zdraví zvířat a rostlin.
Druhý den dopoledne Evropský parlament věnuje přednostní rozpravě o Bankovní unii a Bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitelů. V odpoledním programu se poslanci budou zabývat společnými rozpravami z výboru EMPL - Podpora mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv, Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti.
Středeční ranní jednání jsou vyhrazena přednostní rozpravě, která se týká 100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy. Invazi na Ukrajinu. Zasedání ve středu odpoledne je věnováno převážně Společné rozpravě o Vlastních zdrojích.

Ve čtvrtek dopoledne se bude projednávat Přeprava odpadů, či Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Poslední den plenárního zasedání v odpoledních hodinách je jako již tradičně zařazena Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

Během setkání koordinátorů hlasování (whipů) projednal Milan Cabrnoch s kolegy z EKR společný postup při hlasováních zpráv tohoto plenárního zasedání.
Podrobný program plenárního zasedání naleznete na:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20140414+SYN+DOC+XML+V0//CS

Michaela Plonquet Straková, 10. 04. 2014

Hodnocení práce v EP - Odpověď na otázky Parlamentních listů

3/4/2014 -

V Evropském parlamentu působím jako poslanec ODS od roku 2004. Volební období je pětileté a proto nejsou jakékoli emoce spojené s jeho ukončením namístě.

Během deseti let práce v EP, v poslaneckém klubu ODS, ve výboru sociálním, zdravotním i v čele delegace pro spolupráci se zeměmi jižního Kavkazu se zcela jistě podařilo mnoho věcí. Nemohu z nich jednoznačně vybrat jedinou, když se pokusím o výčet, bude jistě nespravedlivý.

Na prvním místě mám velkou radost z toho, že se nám podařilo vybudovat velký a kompetentní tým lidí, složený ze zvolených poslanců, jejich asistentů, i z politických poradců a dalších spolupracovníků.

ODS jako jedna z mála politických stran reprezentovaných v Evropském parlamentu během celých deseti let vždy připravovala svůj vlastní postoj k hlasování a můžeme hrdě prohlásit, že jsme vždy hlasovali plně v souladu s politickým i volebním programem ODS. I proto je evropská politika ODS oblastí, ve které se nemáme za co stydět. Sám jsem k tomu jako koordinátor hlasování klubu ODS rád přispěl.

V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky jsem přispěl i díky pozici mluvčího ECR k celé řadě rozhodnutí, z větší části proti novým regulacím a nárůstu byrokracie. Příklad: podařilo se nám zabránit dalším regulacím v oblasti pracovní doby. Ve zdravotním výboru jsem se podílel na přijetí balíčku směrnic a nařízení souvisejících s přeshraničním poskytováním zdravotní péče, s klinickým výzkumem, s léky a zdravotnickými prostředky.

Jako jediný český poslanec jsem vedl pět let delegaci Evropského parlamentu, v mém případě pro spolupráci s parlamenty Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie. Z poslední cesty do Gruzie a Ázerbájdžánu jsem se vrátil v sobotu 29. března 2014.
V této komplikované oblasti tří post-sovětských republik, ve kterých se bolestně rodí demokracie a které bojují o svou nezávislost a suverenitu se mi podařil velký kus práce na poli parlamentní demokracie. Podařilo se mi dobře poznat všechny tři země, seznámit se s jejich politickou situací, byl jsem pozorovatelem při většině klíčových voleb v těchto zemích a navázal jsem mnoho pracovních i osobních kontaktů.

České republika je jednu ze středně velkých členských zemí. Je vnímána jako důležitý hráč na poli evropské politiky. V poslední době, narozdíl od doby vlády Petra Nečase, naše postavení značně oslabují vnitřní politické spory, které se pochopitelně na evropskou půdu přenáší.

Velkým a dlouhodobým zklamáním je zcela nedostatečný prostor, který věnují česká média, v čele s veřejnoprávními, problematice Evropské unie a dopadům evropské politiky na životy občanů ČR. Prezentace EU a práce našich lidí zde se v českých médiích omezuje glosy, podněcující závist a zášť, rádo-by kauzy a skandály, klimbající poslance, v nejlepším případě na „veselé historky z natáčení“. Vzhledem k tomu, že pokřivený zájem médií pokládám za fatální, Vám žádnou „historku z natáčení“ neposkytnu.

Otázky Parlamentních listů:
1) Mrzí vás, že již volební období a tudíž vaše působení v EP končí, nebo je to pro vás jistá úleva?
2) Co jste v EP prosadil a jste z toho důvodu na to hrdý?
3) Jakou má v EU Česká republika pověst?
4) Vybaví se vám v souvislosti s působením v EP nějaká úsměvná historka?
5) Je něco, co vás v EP štvalo?

Plenární zasedání EP v Bruselu ve dnech 2. - 3. 4. 2014

1/4/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 2. - 3. dubna 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. První den zasedání jsou na programu jednání společné rozpravy o Společné zahraniční a bezpečnostní politice, společná rozprava o Íránu, O podpoře mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv, dále o Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
Druhý den dopoledne se Evropský parlament věnuje společné rozpravě o Elektronické komunikaci.
Během setkání koordinátorů hlasování (whipů) projednal Milan Cabrnoch s kolegy z EKR společný postup při hlasováních zpráv tohoto plenárního zasedání.
Podrobný program plenárního zasedání naleznete na:
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2014-04&language=CS
Příští plenární zasedání EP se bude konat ve Štrasburku14. - 17. dubna 2014.

Michaela Plonquet Straková,31. 03. 2014

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 10. - 13. 3. 2014

12/3/2014 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 10. - 13. března 2014 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání je na programu jednání společné rozprava O Evropské investiční bance (EIB) – výroční zpráva za rok 2012.
Druhý den dopoledne Evropský parlament věnuje přednostní rozpravě Praní špinavých peněz. V odpoledním programu se poslanci budou zabývat společnými rozpravami o Ochraně osobních údajů a Jednotné evropské nebe.

Středeční ranní jednání jsou vyhrazena přednostní rozpravě o Invazi na Ukrajinu. Zasedání ve středu odpoledne je věnováno převážně =Úloze a operaci tzv. trojky a Fondu pro azyl, přistěhovalství a začleňování – Fond pro vnitřní bezpečnost.

Ve čtvrtek dopoledne se bude projednávat Rybolov. Poslední den plenárního zasedání v odpoledních hodinách je jako již tradičně zařazena Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

Podrobný program plenárního zasedání naleznete na:
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2014-03&language=CS

Příští plenární zasedání EP se bude konat v Bruselu 02. - 03. dubna 2014.

Michaela Plonquet Straková, 10. 03. 2014
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt