Health 2008 - 13

 

| 6/12/2007 | Témata: Strategie EU pro zdraví.

Health 2008 - 13Podle Smlouvy o Evropských Společenství musí Evropská unie dbát na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem a na zjišťování příčin ohrožení lidského zdraví.

Druhý akční program Společenství v oblasti zdraví 2008 - 2013 je logickým nástrojem pro dosažení těchto cílů, zároveň ale nástrojem nedostatečným. Prostřednictvím strategie pro zdraví sehrává Evropská unie sice svou úlohu ve zlepšování veřejného zdraví v Evropě, ale mnohem důraznější pozornost by měla upírat ke zlepšování poskytování zdravotních služeb v rámci Společenství.

Evropská unie potřebuje především dokončit vnitřní trh se zdravotními službami, kdy poskytovatel, který získal licenci pro poskytování dané služby ve svém členském státě může tyto služby poskytovat i v ostatních členským zemích. Stejně tak je důležité jasně a srozumitelně kodifikovat pravidla, podle kterých budou občané členských států moci čerpat zdravotní služby v jiném členském státě.

Evropský parlament přijal Zprávu o důsledcích a dopadech vyjmutí zdravotních služeb ze směrnice o službách na vnitřním trhu na jaře letošního roku. Tato zpráva je přípravou na zcela novou evropskou zdravotní legislativu, kterou by Evropská komise měla předložit na přelomu roku 2007/2008.

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt