EUROPEAN FORUM FOR MANUFACTURING

 

Michaela Plonquet Straková | 21/6/2013 | Témata: Evropský parlament, Vysílání pracovníků.

Dne 19. června 2013 proběhl v Evropském parlamentu kulatý stůl na téma Zaměstnanost. Tento kulatý stůl byl zaštítěn MUDr. Milanem Cabrnochem a Antheou McIntyre, oba poslanci za skupinu Evropských konzervativců a reformistů. Kulatý stůl byl rozdělen na čtyři části, kde pro první dvě části byl předsedajícím právě MUDr. Milan Cabrnoch, následné dva bloky vedla Anthea Mc Intyre.

První část byla věnována tématu a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, kde vystoupil jako první řečník Sjoerd Feenstra zástupce Evropské Komise. Ten představil hlavní a nejdůležitější body pro Evropskou Komisi. Následně vystoupila reportérka zprávy Danuta Jazlowiecka, poslankyně Evropského parlamentu za Poslanecký klub Evropské lidové strany. Poslankyně Jazlowiecka představila své obavy týkající se hlasování na výboru Zaměstnanost a sociální věci, kde se dle indikací nebude poslanecký klub Sociálních demokratů podílet na podpoře kompromisních pozměňovacích návrhů. Jako další se ujala slova Jutta Steinbruck klubu Sociálních demokratů, která uvedla, že již od počátku návrhu dané legislativy bylo zcela jasné, že postoj klubu S&D bude naprosto odlišný od postoje pravicových klubů v Evropském parlamentu. Za politické spektrum byl posledním řečníkem poslanec MUDr. Milan Cabrnoch, který ve svém projevu uvedl, že plně podporuje hlavní reportérku zprávy, Danutu Jazlowieckou. "ANO musíme zlepšit prosazování směrnice. Ale každá nová opatření musí reflektovat celou řadu našich stínových jednání. Při kterých jsme jasně vytyčili naše klíčové body: Jako například, zaměření EU v tomto okamžiku musí být na hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, zaměstnanost a mobilitu." uvedl poslanec Cabrnoch. Dále připomněl, že nesmíme ohrozit jednotný trh vytvořením zbytečné překážky a administrativní zátěže pro pracovníky a podniky. "Veškeré kontrolní opatření musejí být opodstatněná, nezbytná, přiměřená a vyvážit ochranu zaměstnanců před zajištěním skutečné podniky jsou schopny vykonávat volný pohyb služeb." dodal při svém vystoupení MUDr. Milan Cabrnoch. V neposlední řadě vystoupila zástupkyně Bussiness Europe Magdalena Bober a Tim Thomas jako představitel The Manufacturers`Organisation.

 

Následujícími tématy byli: Ženy ve vedení, Národní kolektivní smlouvy.

 

Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb byl hlasován na Výboru pro zaměstnanost a sociální věci dne 20. června a i přes nesouhlasný názor S&D byla tato směrnice schválena.

Michaela Plonquet Straková, 20. 6. 2013

 

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt