"Plenární zasedání"

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 02. - 05. 7. 2012

10/7/2012 - Michaela Plonquet Straková

Ve dnech 02. - 05. července 2012 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání jsou na programu jednání společné rozpravy převážně z výboru TRAN . První rozprava se týká Jednotného evropského železničního prostoru a Záznamových zařízení v silniční dopravě. Následuje krátké přednesení zpráv.

Druhý den dopoledne Evropský parlament věnuje rozpravě k Bilanci Dánského předsednictví.

V odpoledním programu se poslanci budou zabývat převážně rozpravou o Obchodní dohodě proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA a další je rozprava o Evropském patentu.

Středeční ranní jednání jsou vyhrazena programu činnosti kyperského předsednictví.

Zasedání ve středu odpoledne je věnováno Schengenskému prostoru. Ve večerních hodinách bude na programu také debata k politické situaci v Gruzii před podzimními parlamentními volbami. Své stanovisko přednese i vysoká představitelka EU Catherine Asthon.

Poslední den plenárního zasedání bude na dopoledním programu Výsledky summitu RIO+20.

Odpolední program je jako vždy věnován rozpravám o případech porušování lidských práv, demoracie a právního státu.

Během setkání koordinátorů hlasování (whipů) projednal Milan Cabrnoch s kolegy z EKR společný postup při hlasováních zpráv tohoto plenárního zasedání.

Podrobný program plenárního zasedání naleznete na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20120521+SYN+DOC+XML+V0//CS

Příští plenární zasedání EP se bude konat ve Štrasburku 10.-13. září 2012.

Michaela Plonquet Straková, 02. 09. 2012

Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 13. - 16. února 2012

17/2/2012 - Michaela Plonquet Straková
Plenární  zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 13. - 16. února 2012 Ve dnech 13. - 16. února 2012 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den zasedání jsou na programu jednání zprávy z výboru JURI (Právní záležitosti), ECON (Hospodářství a měna) a REGI (Regionální rozvoj)...

Read more »

Plenární zasedání EP v Bruselu ve dnech 1. - 2. února 2012

1/2/2012 - Michaela Plonquet Straková
Plenární zasedání EP v Bruselu ve dnech 1. - 2. února 2012Ve dnech 1.-2. února 2012 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. První den zasedání jsou na programu jednání zprávy z výboru AFET (Zahraniční věci), CULT (Kultura a vzdělávání) a PETI (Petice) a to: ĂŤrán a jeho jaderný program, Situace v Rusku, Zahraniční politika EU ve vztahu k zemím BRICS a dalším vznikajícím velmocím, Konzistentní politika uplatňovaná vůči režimům, proti nimž zavedla EU omezující opatření, Evropský rozměr v oblasti sportu, Uplatňování směrnice o nakládání s odpady.

Read more »
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt