Lepší sociální zabezpečení pro zaměstnance aerolinek a příhraniční pracovníky

 

| 19/4/2012 | Témata: Tisková prohlášení, Vysílání pracovníků.

Lepší sociální zabezpečení pro zaměstnance aerolinek a příhraniční pracovníkyLetušky, stevardi a piloti budou podléhat pravidlům sociálního zabezpečení země, ve které zpravidla začínají a ukončují pracovní činnost, podle nových unijních pravidel o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, které schválil ve středu Parlament. Nařízení také vyjasňuje přístup k dávkám v nezaměstnanosti pro osoby samostatně výdělečně činné působící v zahraničí.

"Nová pravidla zlepší fungování jednotného trhu posílením sociálního zabezpečení velkého množství mobilních pracovníků v EU, jakými jsou letecké posádky a příhraniční pracovníci vykonávající samostatně výdělečnou činnost," řekl zpravodaj Parlamentu Milan Cabrnoch (ECR, CZ).

Legislativní usnesení bylo přijato 540 hlasy pro, 19 proti a 30 poslanců se zdrželo hlasování.

Nové nařízení zavádí koncept "mateřského letiště" k určení právních předpisů použitelných pro přístup členů leteckých posádek k sociálnímu zabezpečení. Mateřským letištěm se rozumí místo, kde piloti a obsluha kabiny "obvykle začínají a končí dobu služby" a v němž provozovatel "není odpovědný za ubytování dotyčného člena posádky."

Dosud umožňovaly mezery v evropské legislativě některým nízkonákladovým aerolinkám využívat nejméně nákladných systémů sociálního zabezpečení bez ohledu na mateřské letiště posádky.

Dávky v nezaměstnanosti pro samostatně výdělečně činné

Nařízení rovněž vyjasňuje situaci příhraničních pracovníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost (pracovníků, kteří se vrací do své domovské země alespoň jednou za týden), pokud jde o dávky v nezaměstnanosti.

Pokud samostatně výdělečně činná osoba pracující v jiném členském státě přispívá do jejího systému dávek v nezaměstnanosti a následně se vrátí do své domovské země, ve které neexistuje systém dávek pro osoby samostatně výdělečně činné, pak jí dávky v nezaměstnanosti poskytne země, ve které daná osoba naposledy pracovala, uvádí se v textu.

Kontext

Po více než ročním jednání vyjádřila 1.prosince 2011 Rada kvalifikovanou většinou souhlas s obecným přístupem k novelizaci nařízení 883/2004 a 987/2004. Parlament zahrnul pozici Rady do svých pozměňovacích návrhů, s cílem dosáhnout shody v prvním čtení.

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt