Vítejte v EU, noví pracovníci!

 

| 19/3/2013 | Témata: Evropský parlament, Evropská pracovní doba, Vysílání pracovníků.

Evropský parlament přijal zprávu bavorské poslankyně dr. Nadia Hirsch o integraci migrantů v zemích Evropské unie. Zpráva se zabývá dopady imigrace na trh práce a systémy sociálního zabezpečení.

V zemích EU ubývá občanů a jejich populace stárne. Příčinou je nízká porodnost, a současně vyšší věk, kterého se lidé dožívají. Proto obecně vítáme přistěhovalectví jako jedno z řešení hrozícího nedostatku ekonomicky aktivních obyvatel. Zvláště samozřejmě vítáme vzdělané a kvalifikované pracovníky.

Vítáme ty, kdo přichází, aby našli práci či aby podnikali, zkrátka aby aktivně přispívali na vytváření bohatství, hodnot. Příležitost uplatnit se musí být hlavní motivací pro přistěhování do zemí EU, nesmí jí být otevřená náruč štědrých sociálních systémů.

Shodli jsme se na tom, že podporujeme všechna opatření, která podpoří zapojení přistěhovalců do společnosti. mezi ně patří především zlepšování znalostí jazyka a vzdělávání obecně - nejen vlastních pracovníků, ale i jejich rodinných příslušníků, především dětí.

V diskusi správně zaznělo upozornění na to, že podporujeme přistěhovalectví pracovníků z třetích zemí. Stěhování pracovníků z jedné členské země do druhé neřeší problém nedostatku ekonomicky aktivních lidí v EU zemích - v jedné zemi sice přibudou, ale v druhé budou chybět.

Varovné je konstatování, že země EU již pro přistěhovalce již nejsou tak atraktivní, jako byly před několika lety. Klesající atraktivita zemí EU bezpochyby souvisí s dalšími a dalšími regulacemi, rostoucími daněmi a poplatky a klesající konkurenceschopností. To musí být mementem pro všechny regulátory a sociální inženýry nejen v Bruselu.

             Přidej na Seznam

© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt