"Česká republika"

Týden Milana Cabrnocha

16/10/2012 -

V pondělí 15. října se Milan Cabrnoch zúčastní semináře Centra zdravotně-sociálních studií Vysoké školy CEVRO Institut na téma „Tolerované drogy a jejich regulace“. Vystoupí zde s přednáškou o přeshraničních hrozbách nejen v kontextu doznívající metanolové kauzy. Poté se přesune do Kolína, aby zde jako předseda řídil jednání oblastní rady ODS Kolínsko.
V úterý a ve středu bude Milan Cabrnoch v Brně na konferenci eHealth Days, kde bude reprezentovat České národní fórum pro eHealth.
Čtvrtek a pátek věnuje přípravě na nadcházející plenární zasedání ve Štrasburku. Ve čtvrtek se Milan Cabrnoch zúčastní jednání sněmu místního sdružení ODS Kolín a v pátek jednání regionální rady středočeské ODS.

Odborníci sdružení v ICT Unii a Českém národním fóru pro eHealth kritizují podobu zadání veřejné soutěže pro systém elektronického zdravotnictví v ČR

15/10/2012 -

Praha, 11. 10. 2012 – Podle ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, a Českého národního fóra pro eHealth (ČNFeH) obsahuje zadání veřejné soutěže o návrh „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“, vypsané Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 18. 9. 2012, značné množství nejasností, chyb, skrytých rizik a zavádějících požadavků.

Se společným stanoviskem k soutěži o návrh se ztotožňují i renomované zdravotnické kapacity, jimiž jsou prof. MUDr. Jan Pirk, prof. MUDr. Štěpán Svačina, prof. MUDr. Tomáš Zima a Mgr. Jan Lorman.

Autoři stanoviska kritizují např. absenci příslušných rozhodnutí ze strany Ministerstva zdravotnictví, jak a kým bude realizace eHealth garantována a prováděna, nebo krátkou dobu, jež byla pro zpracování návrhu stanovena (pouhých 30 dní). Zadání soutěže dále požaduje decentralizovanost sdílení elektronických zdravotních záznamů v situacích, kdy jsou data pacienta nezbytná pro poskytování zdravotní péče, což vyžaduje zcela zásadní změnu administrace zdravotní dokumentace, která ovšem není slučitelná s reálnými možnostmi poskytovatelů zdravotní péče ani jejich dodavatelů ICT řešení. A v neposlední řadě hodnotící kritéria soutěže neobsahují jediný měřitelný prvek, dle kterého by bylo možné objektivně zhodnotit kvalitu navržených řešení.

Strategie implementace elektronického zdravotnictví musí naproti tomu reagovat na skutečné potřeby pacientů, poskytovatelů a plátců zdravotní péče. Dosud chybí základní, odborná i společenská shoda na potřebách českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci s rostoucí prevalencí i incidencí chronických civilizačních chorob. Bez této shody na budoucích potřebách zdravotnictví pro uspokojení předpokládané rostoucí poptávky po zdravotních službách se lze jen obtížně přiblížit požadavkům na elektronické nástroje ve zdravotnictví, které uvádí samotný název soutěže.

ICT Unie, ČNFeH a výše uvedené osobnosti jsou připraveni iniciovat celospolečenský dialog, který povede k popsání budoucích potřeb zdravotnictví v České republice. Na tomto základě pak bude možné plánovat skutečně hospodárný a funkční postup implementace elektronického zdravotnictví, jehož výsledkem bude bezpečný, kvalitní a dlouhodobě udržitelný systém poskytování zdravotní péče.

Společné stanovisko k zadání soutěže představili mluvčí a podporovatelé iniciativy během tiskového briefingu, který se uskutečnil dnes, tj. 11. 10., v Domě Portus v Praze, kde zároveň nabídli své dlouholeté zkušenosti s poskytováním a čerpáním léčebné a preventivní péče k celospolečenskému dialogu.

ODS Kolín podává trestní oznámení

9/10/2012 -

Oblastní sdružení Občanské demokratické strany v Kolíně podává trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci poškození předvolebních plakátů.

Na výlepových plochách ve vlastnictví ODS či pronajatých ODS v Kolíně byly plakáty ODS poškozeny a přelepeny plakáty pana Marka Semeráda, kandidáta ČSSD v krajských volbách 12. a 13. října 2012.

MUDr. Milan Cabrnoch, předseda ODS na okrese Kolín k tomu uvedl: “Přelepování a ničení plakátů jiné politické strany, stejně jako nepovolené vylepování plakátů nejsou ničím jiným než vandalismem a narušují princip soukromého vlastnictví. Poškozování předvolebních plakátů politické strany je svým způsobem mařením přípravy a průběhu voleb. ODS nebude tolerovat takové jednání a využije zákonných možností ke sjednání nápravy.”

Plakáty byly zkontrolovány, opraveny a uvedeny do pořádku. Náklady s tím spojené ve výši bezmála šest tisíc korun jsme požadovali uhradit od ČSSD. Vzhledem k tomu, že ČSSD neuhradila vzniklou škodu, podává ODS trestní oznámení na neznámého pachatele.

Týden Milana Cabrnocha

8/10/2012 -

Pondělí 8. října zahájí Milan Cabrnoch pracovními setkáními v Praze a odpoledne odletí do Bruselu, kde budou v tomto týdnu zasedat výbory.

V úterý to bude výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), na jehož programu je projednávání změny směrnice o uznávání odborných kvalifikací a žádosti o podporu z fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Mimo to čekají Milana Cabrnocha jednání o stárnutí obyvatel a vysílání pracovníků.

Ve středu a ve čtvrtek bude zasedat výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), který bude projednávat např. směrnici o medu a směrnici o zdravotnických prostředcích. Milan Cabrnoch se také setká s českými učiteli a zástupci Evropské unie hluchých.

V pátek bude Milan Cabrnoch v Kolíně, aby svým hlasem podpořil kandidáty ODS do krajského zastupitelstva Středočeského kraje.

Týden Milana Cabrnocha

1/10/2012 -

První říjnový týden zahájí Milan Cabrnoch pozorováním parlamentních voleb v Gruzii, kde od soboty předsedá pozorovací misi Evropského parlamentu, která bude ukončena v úterý 2. října tiskovou konferencí. Milan Cabrnoch je tak jedním z nejvyšších představitelů Evropské unie, kteří parlamentní volby v Gruzii pozorují přímo na místě.

Ve středu se Milan Cabrnoch vrátí do České republiky, aby v Kolíně podpořil kandidáty ODS do zastupitelstva Středočeského kraje.

Čtvrtek a pátek bude věnován pracovním schůzkám a také přípravě na nadcházející výborový týden, kdy se bude Milan Cabrnoch věnovat mimo jiné problematice vysílání pracovníků.
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt