"Česká republika"

Týden Milana Cabrnocha

22/10/2013 -

V pondělí 21. října odjede Milan Cabrnoch do Štrasburku, aby se zde zúčastnil plenárního zasedání Evropského parlamentu. Pondělní program zahájí schůzí koordinátorů hlasování skupiny Evropských konzervativců a reformistů (EKR).
Nabitý úterní program začne pravidelnou schůzí klubu ODS v Evropském parlamentu. Během dopoledne proběhne na plénu debata k návrhům nařízení o zdravotních prostředcích a o diagnostických zdravotních prostředcích in-vitro, kterým se Milan Cabrnoch věnuje od počátku projednávání a bude sestavovat hlasovací list pro hlasování, jenž bude následovat po rozpravě. Po hlasování se setkají členové EKR ve výboru pro zaměstnávání a sociální věci. Poté se Milan Cabrnoch přesune na schůzi předsedů delegací, která bude schvalovat činnost delegací pro první pololetí roku 2014. V podvečer se bude konat pravidelná schůze skupiny Evropských konzervativců a reformistů.

Ve středu po dopoledním jednání plenárního zasedání a hlasování se Milan Cabrnoch vydá zpět do Prahy, aby se ve čtvrtek dopoledne zúčastnil konference Zavedení pojištění a připojištění dlouhodobé péče v ČR, kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Odpoledne a v pátek ho čekají pracovní setkání a rovněž příprava na jednání Meziparlamentního výboru EU-Armenie, které se uskuteční 30 a 31. října v Jerevanu

Zemanův kuřácký bonmot v Kutné Hoře

16/10/2013 -

Otázka novinářky:
Prezident Zeman při návštěvě továrny PM v Kutné Hoře připomněl svůj názor, že tabáková směrnice povede k nárůstu nelegálního obchodu. Zároveň si neodpustil bonmot, že on sám začal kouřit až v 27 letech, což může jedině doporučit, protože v takovém věku už tabák nemá na organismus negativní účinky. Pronesl to očividně s dávkou nadsázky, z úst ústavního představitele se však každopádně nejedná o zcela standardní výrok. Co říkáte na to, že prezident republiky se o problematice kouření vyjadřuje podobným způsobem?

Moje odpověď:
V Kutné Hoře jsem se narodil a vyrostl. Mělo by mě těšit, že mé rodné město navštívil pan prezident a současně že se zde v hostinci schází rebelové SPOZ v čele s již vyloučeným senátorem Drymlem. Překvapivě mne to nijak zvlášť netěší.

Novelu evropské tabákové směrnice jsem nepodporoval, a to z řady důvodů. Obavy z nárůstu nelegálního obchodu s cigaretami jsou jedním z nich. Během projednávání mne oslovili i odboráři z kutnohorské tabákovky (tak se u nás továrně již od mého dětství říká) se svými obavami o ztrátu pracovních míst.

Výrok pana prezidenta, kterého zřejmě nemalá část populace pokládá za svůj vzor, pokládám za velmi nešťastný. Pan prezident v něm relativizuje škodlivost kouření. Poškozuje veřejné zdraví tím, že vyvolává ke kouření tolerantní společenskou atmosféru. Navíc není pravdivý, ze zdravotních důvodů není možné nikomu kouření doporučovat bez ohledu na věk.

Smutná příhoda ze Sedleckého kláštera v Kutné Hoře dokládá, že proti kouření je potřeba bojovat na jiných frontách než je evropská regulace velikosti krabičky či obrázku na ní.

Prezidentské volby v Ázerbájdžánu: reakce na otevřený dopis Člověka v tísni

15/10/2013 -

Vážený pane Pánku,
včera jsem obdržel elektronickou kopii Vašeho nedatovaného otevřeného dopisu, vztahujícího se k prezidentským volbám v Ázerbájdžánu.

Děkuji Vám za Váš zájem o mou práci i za informace o Vašich názorech.

Od roku 2009 jsem předsedou stálé delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s parlamenty Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie. Současně jsem členem Parlamentního shromáždění EURONEST, jehož členy jsou také poslanci uvedených zemí, Ukrajiny a Moldavska, a ve kterém chybí zástupci parlamentu Běloruska.

Ázerbájdžán je nejen v rámci EURONEST partnerskou zemí Evropské unie, uzavřel s EU řadu dohod a připravují se další. Jejich cílem je zlepšení a prohloubení vzájemné spolupráce a nedílnou součástí podpora demokratických reforem, včetně dalšího rozvoje demokracie a dodržování lidských práv v Ázerbájdžánu.

Souhlasím s Vámi v tom, že hodnocení některých pozorovatelských misí právě proběhlých prezidentských voleb byla odlišná. Účastním se pozorovacích misí jako zástupce Evropského parlamentu opakovaně řadu let a mám s podobnou situací velké zkušenosti. Sám jsem několikrát pozorovatelskou misi EP vedl.

Musím zásadně odmítnout, že bych se snad já či moji kolegové, poslanci Evropského parlamentu, nechal “učinit nástrojem propagandy”. Je to tvrzení naivní, nemoudré a ukazuje, že jeho autor nemá ani základní představu o práci pozorovatelských misí.

Nezaznamenal jsem, že by některá média zkreslila má vyjádření k průběhu prezidentských voleb v Ázerbájdžánu. Abych tomu předešel, zveřejnil jsem své hodnocení, stejně jako oficiální znění společné zprávy pozorovací mise Evropského parlamentu a Parlamentního shromáždění Rady Evropy i na své webové stránce cabrnoch.cz.

Naše pozorovací mise se vyjádřila k tomu, co jsme během pozorování skutečně zaznamenali, co jsme pozorovali. Neměli jsme, narozdíl od pracovníků dlouhodobých pozorovacích misí, možnost osobně sledovat předvolební kampaň, a proto ji ve své zprávě nehodnotíme. V naší zprávě nehodnotíme ani platné zákony v Ázerbájdžánu a jejich soulad či nesoulad s evropskými vzory.
Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost osobně pozorovat volby nejen v Ázerbájdžánu i v minulosti, mohu srovnávat, a hodnotím prezidentské volby, tedy volební den a jeho předvečer, jako výrazné zlepšení. Během pozorování jsme se nesetkali se zastrašováním voličů či omezováním jejich svobody rozhodování. Volební proces byl transparentní, žádný z desítek místních pozorovatelů včetně mnoha zástupců opozičních politických stran či kandidátů si nám nestěžoval na jakékoli narušení svobody voleb.

Vím o tom, že situace v Ázerbájdžánu není zdaleka perfektní. Opakovaně jsme se k tomu vyjádřili nejen během jednání mnou vedené stálé delegace, ale i v jiných dokumentech Evropského parlamentu. Usilujeme o zlepšení situace. Podporujeme soustavně Ázerbájdžán na jeho cestě k demokracii, naše podpora však nestojí a nemůže stát pouze a jenom na kritice a odsuzování.

K Vašim otázkám:
Nemohu posuzovat, v čem se zpráva OBSE (předněji Parlamentního shromáždění OSCE a ODIHR) případně mýlí. Mohu pouze konstatovat, že delegace Evropského parlamentu a delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy přijala vlastní společnou zprávu. V této zprávě shrnujeme naše vlastní pozorování a ta se v některých případech s pozorováním či hodnocením našich kolegů poslanců z Parlamentního shromáždění OSCE a pracovníků ODIHR neshodují.

Během naší pozorovací mise jsem neposkytoval žádná veřejná vyjádření k průběhu voleb. Bylo by to v rozporu s pravidly pozorovací mise, která prezentuje výsledky svého pozorování následující den po volbách na tiskové konferenci.

Naši pozorovatelskou misi organizoval, financoval a logisticky zajišťoval výhradně Evropský parlament.

Během pozorování, ani před ním ani po něm jsem nepřijal žádný honorář ani hmotný dar.

Závěrem Vás chci, pane Pánku, informovat o tom, že všech sedm poslanců Evropského parlamentu, kteří jsme se pozorovací mise zúčastnili, se na hodnocení průběhu prezidentských voleb shodujeme. Pozorovací mise se účastnili poslanci EP zvolení v Bulharsku, České republice, Itálii, Německu, Polsku a Rumunsku. Vesměs se jedná o velice zkušené a respektované politiky, kteří jsou s problematikou zemí Kavkazu podrobně seznámeni a mají s pozorováním voleb řadu zkušeností.
Vítám Váš zájem o mou práci v Evropském parlamentu, v delegaci kterou vedu i v pozorovací misi během prezidentských voleb. Pokud máte zájem, velice rád se s Vámi osobně setkám, seznámím se s informacemi, které máte, a podělím se s Vámi o své zkušenosti a názory.

Přeji Vám hodně dalších úspěchů v práci Člověka v tísni.

Prezidentské volby v Ázerbájdžánu: klidný a transparentní volební den

14/10/2013 -

Ve středu 9. října 2013 proběhly v Ázerbájdžánu přímé volby prezidenta země na příštích pět let. Jako pozorovatel a člen delegace Evropského parlamentu jsem měl možnost osobně se voleb zúčastnit.

Během celého volebního dne jsme navštívili třináct volebních místností v hlavním městě Baku i na venkově severovýchodně od něho. Osobně jsem sledoval přípravy na zahájení voleb, otevření volební místnosti, vlastní průběh voleb během dne, uzavření volební místnosti i následné počítání hlasů.

Během celého volebního dne jsem se nesetkal s žádnými závažnými nesrovnalostmi. Pozorovali jsme několik drobných pochybení, plynoucích z nezkušenosti či nepozornosti členů komise, rozhodně však bez vlivu na průběh či výsledky voleb.
Ve všech volebních místnostech byli přítomni místní pozorovatelé, vždy zástupci opozičních politických stran či jiných kandidátů. Vždy jsem se přítomných pozorovatelů zeptal, zda se setkali s porušením volebních pravidel a ve všech volebních místnostech jsem byl ujištěn, že volby probíhají v pořádku. Ani místní pozorovatelé, ani jiné osoby neměly žádnou stížnost. Celý volební proces byl transparentní, členové komise, pozorovatelé i voliči byli otevření, nikde jsme necítili žádné napětí. Díky znalosti ruštiny, kterou v Ázerbájdžánu mluví prakticky všichni, jsem měl možnost s lidmi hovořit nejen o vlastních volbách, ale i o jiných otázkách.

Od roku 2009 jsem předsedou stálé delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s parlamenty Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Díky tomu jsem měl možnost účastnit se osobně celé řady voleb jak parlamentních, tak prezidentských, v regionu, mimo jiné i v Ázerbájdžánu. Mohu porovnat současné prezidentské volby s předcházejícími volbami do parlamentu. Zatímco před několika lety bylo při volbách v Baku znát velké napětí a nervozita, dnes jsme se setkávali s klidem, otevřeností, vstřícností. Členové komisí mají současně již zkušenosti z předcházejících voleb a svou práci většinou zvládají.

Prezidentské volby hodnotím jako významný a úspěšný krok Ázerbájdžánu na cestě ke standardní demokratické společnosti. Zvláště ze zpráv pozorovatelů, kteří sledovali několik týdnů před volbami politickou situaci a předvolební kampaň, je zřejmé, že organizace prezidentských voleb má ještě velké rezervy. Často zmiňovanými otázkami je délka předvolební kampaně, přístup kandidátů do médií či absence soutěže politických programů. Tyto stížnosti směřují však spíše na politickou realitu země, než na vlastní prezidentské volby. Naše pozorování dokládá, že během voleb nebyly porušeny zákony a pravidla a že volby proběhly transparentně a klidně, bez násilí, konfliktů či zastrašování, a dovolily občanům svobodně vyjádřit svůj názor.

Attachments:

Týden Milana Cabrnocha

4/10/2013 -

V pondělí 30. září se Milan Cabrnoch ještě před odletem do Bruselu setkal s ázerbájdžánským velvyslancem Tahirem Taghizadem, aby s ním promluvil o situaci v Ázerbájdžánu před nadcházejícími prezidentskými volbami, kterých se Milan Cabrnoch zúčastní jako člen pozorovací mise Evropského parlamentu v příštím týdnu.

V úterý 1. října se v Bruselu setkal s gruzínskou velvyslankyní při Evropské unii paní Natalií Shabanazde, která žádala podporu Evropského parlamentu v konfliktu s Ruskem, které oplocuje gruzínskou Jižní Osetii, poté co tento region v roce 2008 obsadilo. Mimo to Milan Cabrnoch přijal zástupce gruzínské strany Evropští demokraté a zúčastnil se schůze skupiny Evropských konzervativců a reformistů.

Středu věnoval pracovním setkáním v Praze a ve čtvrtek se vypravil do Plzně, aby zde v rámci konference „Šípkové Růženky zdravotní a sociální péče“ přednesl příspěvky o dlouhodobé péči a standardech hrazené péče.

Pátek bude zacílen přípravu pro pozorovací misi Evropského parlamentu k prezidentským volbám v Ázerbájdžánu, která bude zahájena v pondělí 7. října v Baku.
© 1999-2012 Milan Cabrnoch | webmaster@cabrnoch.cz | RSS | design: ESMEDIA a.s. | cms: b2evolution | kontakt